Co jsme vylepšili v našich školách

Co jsme vylepšili v našich školách

15 milionů Kč pro ZŠ Spojenců

Starostka Alena Štrobová jednala na magistrátu v poslední době mimo jiné i o možné realizaci půdní vestavby v ZŠ Spojenců. Díky podpoře radního Víta Šimrala, které si velmi vážíme, se podařilo pro záměr získat potřebnou dotaci ve výši 15 milionů Kč. Projektová dokumentace na tuto investiční akci existuje už od roku 2014, ale prostředky na její zhotovení se dosud nepodařilo najít. Zpracovatelem projektu je Ing. arch. Jan Dvořák a navrhovaná úprava řeší vybudování speciálních učeben, kabinetů učitelů a sociálního zázemí v dosud nevyužívaném půdním prostoru této hornopočernické školy. Cílem této investiční akce je zlepšení kvality výuky odborných předmětů. Hl. m. Praha usnesením Zastupitelstvo HMP č. 8/129 ze dne 21. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí dotace pro MČ Praha 20 ve výši 15 mil. Kč. V tomto měsíci bude vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavby.

 

Klimatizace pro ZŠ Stoliňská

 

Součástí našeho běžného života se v jarních a letních měsících stávají delší a výrazné vlny veder. Tento problém hodně trápí žáky a učitele v nové budově základní školy Stoliňská 2440, kde vzhledem k velkým oknům a orientaci budovy v horkých dnech neúnosně stoupá teplota. V letošním roce bude problém z velké části vyřešen instalací klimatizací celkem v devíti učebnách druhého a třetího nadzemního podlaží budovy. Náklady na instalaci klimatizace v této základní škole jsou 1 433 133 Kč. Úpravy provádí firma Zdeněk Honzík – VVK, s. r. o.

Žáci v ZŠ Stoliňská se dočkají potřebné klimatizace Foto: Dana Bočková

Žáci v ZŠ Stoliňská se dočkají potřebné klimatizace Foto: Dana Bočková

 

Bezbariérovost ve FZŠ Chodovická

 

V březnu roku 2018 byla podána žádost o dotaci z fondů EU v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR na projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 – přístavba výtahů. Předmětem projektu byla přístavba dvou výtahů v budově školy. Výtahy byly dokončeny v září roku 2018 a od té doby jsou k dispozici žákům s pohybovým postižením.

Ve Fakultní základní škole Chodovická 2250 se nyní dokončuje rekonstrukce sociálního zařízení ve druhém a třetím nadzemním podlaží.  Součástí této investiční akce je vytvoření dalšího bezbariérového WC. U dívčích toalet byla změněna dispozice tak, aby při zachování stávajícího počtu WC bylo začleněno do těchto prostor další WC, které je určené imobilním žákům. Městská část Praha 20 se snaží o zajištění úplné bezbariérovosti v této největší počernické školní budově a rekonstrukce toalet je dalším krokem k dosažení cíle.  Náklady na akci činí 1 005 199 Kč.

 

Oprava podlahy v Základní škole Ratibořická

 

V základní škole Ratibořická 1700 se provádí oprava podlahy na chodbách ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Stará dlažba byla pokryta litou podlahou. Náklady na provedení prací jsou 287 230 Kč, realizuje je firma Flimex, s. r. o.

 

Rekonstrukce rozvodů v Mateřské škole Spojenců

 

V mateřské škole Spojenců 2170 probíhá I. etapa rekonstrukce páteřních rozvodů vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky a elektroinstalací v třídním pavilonu, společně s kompletní výměnou sociálního zařízení. Zároveň se mění keramické obklady, podhledy a nášlapné vrstvy v prostorách dětských umýváren, přípravny jídla a přilehlých prostor, zahrnujících i WC pro personál. Náklady činí 1 540 818 Kč, realizuje firma BaP STAVBY a INTERIÉRY, s. r. o.

V příštím roce plánujeme provedení II. etapy rekonstrukce ZTI v třídním pavilonu. Po realizaci navazující etapy bude dokončena dlouhodobá investice do rekonstrukce primárních technických rozvodů.

 

Výměna oken v Mateřské a základní škole Bártlova 83

 

Prázdninovým změnám se nevyhnula ani Mateřská a základní škola v ulici Bártlova. Proběhla tu další etapa výměny oken za cenu 299 945 Kč (firma AKPA-OKNA, s. r. o.), dále výměna okapů za 232 236 Kč a vydláždění plochy po bývalém skleníku za cenu 160 863 Kč. Školáci v Bártlovce se mají na co těšit, protože na tento prostor plánuje škola umístění altánu.

 

Radní MČ Praha 20

Prev Za Vláďou Ptáčkem…
Next Připravujeme pro vás Lesopark Robotnice