Co nás čeká v lokalitě Xaverov

Co nás čeká v lokalitě Xaverov

Milí spoluobčané,

rád bych vám úvodem roku 2021 představil některé nové záměry pro oblast Xaverov, jež v nejbližších letech zásadní měrou změní svoji tvář a pro Horní Počernice bude mít významný vliv.

Možná jste se již doslechli, že se chystá projekt výstavby rychlodráhy, která umožní propojení centra Prahy s jejím širším okolím. Ano – je to pravda a uvažovaná trasa má vést od Běchovic kolem areálu Big Boxu (bývalých xaverovských drůbežáren), plánované MÚK Beranka směrem na Jirny, Nehvizdy (se stanicí – terminál Praha východ) až do Poříčan. Jsme ve stádiu jednání a průzkumů pro vypracování prováděcí studie a zatím není rozhodnuta žádná konkrétní varianta vedení (tunel, úrovňové nebo nadzemní vedení a tak dále). Za radu MČ mohu konstatovat, že nejlepší variantou pro Horní Počernice je vedení v tunelu a tu taky budeme prosazovat.

Další dopravní stavbou v této oblasti je plánovaná stavba sběrné komunikace – tzv. MÚK Beranka, která propojí ulici Ve Žlíbku s dálnicí D11, umožní nájezd na dálnici do obou směrů a svede trasy od Běchovic a části Horních Počernic přímo na dálnici. Tato stavba je v režii hlavního města Prahy.

Další stavbou, i když neurčenou pro auta, jsou cyklostezky, na které se většina z nás těší. Od Běchovic je vybudována hezká nová cyklostezka a ta končí na hranici našeho území. Její pokračování je na papíře hotovo a je trochu naší ostudou, že jsme nebyli schopni od roku 2016 dotáhnout smlouvy s vlastníky pozemků, i když byla z jejich strany poskytnuta veškerá součinnost.

Klíčovými majiteli pozemků v celé oblasti Xaverova je rodina Špačkových. Dlouhodobě nám bezúplatně pronajímají pozemky kolem kompostárny, darovali nám pozemky pro Diakonii, využíváme jejich nádrže v Xaverovském háji ke koupání, navštěvujeme areál jejich statku a přilehlé louky a lesy. Nás toto vše nic nestojí a zatím jsme schopni si jen stěžovat na nepořádek nebo řešit podněty k černým skládkám a podobně.

To, co je možná málo známé, je, že rodina Špačkových již v roce 2016 přišla s iniciativou na uzavření smlouvy o spolupráci, jejíž součástí bylo:

  • zrušení průmyslového areálu VELAZ formou transformace na funkci rezidenčního bydlení
  • pokračování v dlouhodobém pronájmu pozemků pro kompostárnu
  • obnovení existující (ale nefunkční) ČOV v ulici Božanovská s možností poskytnutí kapacity na odkanalizování části Svépravic, které dlouhodobě Praha a PVK nejsou schopny vyřešit
  • poskytnutí pozemků pro dobudování tras cyklostezek, jak směrem na Radonice, tak od Běchovic podél ulic Ve Žlíbku a Božanovská do Horních Počernic
  • dořešení majetkoprávního vypořádání koupaliště s převedením pod městskou část. Možnost čerpání dotací od hlavního města Prahy na revitalizaci a modernizaci koupaliště.

Smlouva byla uzavřena na konci roku 2016 a je stále platná.

Oslovili jsme rodinu Špačkových a snažili se navázat na spolupráci z minulosti. Připravujeme doplnění této smlouvy o nové plány: v období let 2017 až 2020 vznikly, jak již zmiňované dopravní stavby, tak nové záměry rodiny se snahou celé území dále zvelebovat a umožnit využívat území Xaverova pro rekreační účely, i chov koní, které máme v erbu městské části Horní Počernice i pro další rozvoj. Za nás vás mohu ujistit, že budeme dbát o to, aby všechny aktivity v území byly v souladu s veškerou stavební legislativou hlavního města Prahy, a budeme vás v předstihu informovat o jednotlivých záměrech a dalším vývoji.

Na závěr je už jen potřeba dodat, že v Horních Počernicích je mnohem více rodin, jejichž soukromé pozemky jsou pro Horní Počernice strategické. Byl jsem zaskočen, když jsem se z úst některých vlastníků dozvěděl, že dřívější komunikace s městskou částí byla buďto sporadická anebo nebyla vůbec žádná. Je to veliká škoda. V každém případě budeme nepochybně chtít navázat dialog ještě s těmi vlastníky, se kterými jsme doposud nehovořili.

Petr Měšťan, starosta

Prev ODSTRAŇOVÁNÍ VEGETACE V OCHRANNÝCH PÁSMECH VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
Next Vláda schválila nový program pro všechny uzavřené provozovny