Co se děje s rybníkem Eliška?

Co se děje s rybníkem Eliška?

Při procházce kolem rybníka Eliška si můžete všimnout, že v něm ubývá voda. Rybník je postupně vypouštěn, neboť středu 27. 9. 2023 dojde k jeho výlovu. Aby vyschl, po výlovu zůstane rybník vypuštěný, neboť Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zajistí jeho tolik potřebné odbahnění.

V průběhu podzimu jsou na území Horních Počernic plánovány ještě další výlovy rybníků. A to 27.10. 2023 Biologického rybníka a 4. 11. 2023 rybníka Chvalka.

 

Alexandra Janáčková, radní pro životní prostředí a veřejnou zeleň

Prev AKTUÁLNÍ INFORMACE O REKONSTRUKCI KOMUNIKACE CIRKUSOVÁ V RÁMCI STAVBY „OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“
Next NOVÁ VYHLÁŠKA OMEZUJE SPALOVÁNÍ SUCHÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU V OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH