Cyklistické aktuality

Cyklistické aktuality

Evropský týden mobility

Děkuji všem za příjemnou atmosféru na akcích Evropského týdne mobility, při kterých jsme také pokřtili nově vyznačenou cyklostezku č. 258 ze Svépravic na hornopočernické železniční nádraží a kvalitněji přeznačenou cyklostezku číslo 441 pod Svépravicemi.


Cyklokoncepce

Závěry Cyklokoncepce se postupně realizují – nabíhá projektová příprava zejména Severovýchodní cyklomagistrály, cyklostezky na Běchovice podél silnice Ve Žlíbku, tzv. Severovýchodního cyklookruhu u mladoboleslavské dálnice, přednádražního prostoru. Jedná se o významné, zároveň ale náročné projekty z hlediska jejich nákladů a termínů realizace.

Podzimní upozornění

Stále častěji nás venku potkává šero a tma, na které si každoročně neochotně zvykáme a pomaleji reagujeme. Také proto mějte u sebe průběžně základní světla, reflexní prvky a využívejte je – již za šera.

Svépravická projížďka

Spolu s cyklokoordinátorem za Prahu 14 vás zveme na „Svépravickou projížďku“ – na bližší seznámení se zdejšími využitelnými cestami. Odjezd je v úterý dne 10. října v 17 hod. od kapličky sv. Antonína ve Svépravicích.

Bližší informace jsou na www.pocernice.cz ve složce Turista – Cyklo.

Příjemně zabarvené říjnové projížďky!

Petr Uzel, cyklokoordinátor

Prev Veletržní maraton
Next Celoškolní dopravně bezpečnostní akce