Cyklistické aktuality

Cyklistické aktuality

Podzimní vybavení

Ochlazuje se, proto je důležitá ochrana končetin. Na helmu a nohy patří textilní návleky, na ruce jsou praktické rukavice. Návleky i celé hřbety rukavic vám doporučuji mít z výrazně viditelné látky a nejlépe s doplněnými reflexními prvky. Tím podstatně zvýšíte své zabezpečení.

Nová dopravní politika Prahy

Při prohlubujících se dopravních problémech schválila Praha po 20 letech svoji novou koncepci „Dopravní politiky“, která v souladu s  rozpracovaným „Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí“ předpokládá větší zaměření na veřejnou, zejména kolejovou dopravu, včetně rozvíjení vazeb na dopravu bezmotorovouAutomobilová doprava se má v dostupném měřítku spíše zklidňovat, aby se snižovaly její negativní dopady. I zde začínají být součástí změn např. mechanismy sdílení kol, aut i služeb. Široká témata se postupně konkretizují, buďme otevřeni novým podnětům, které jsou inspirací i pro chování každého z nás.

Nové odpočívadlo

V rámci postupného dovybavování našich cyklostezek zajistil Odbor místního hospodářství ÚMČ výměnu již nevyhovujícího odpočívadla ve směru na Klánovice. Udržujme si jej.

Ať při našich listopadových projížďkách padá pouze listí.

Petr Uzel, cyklokoordinátor

Prev Škola v přírodě primy A a primy B
Next Říjen v FZŠ Chodovická