CYKLO A PĚŠÍ BEZPEČNĚ Z POČERNIC AŽ DO SATALIC

CYKLO A PĚŠÍ BEZPEČNĚ Z POČERNIC AŽ DO SATALIC

Po území Horních Počernic vede páteřní cyklotrasa A50, která obsluhuje severovýchodní výsek hlavního města a do budoucna má tvořit celý okruh kolem Prahy. Okruh spojující zajímavé přírodní a kulturní lokality v okrajových částech hlavního města.

V současné době je cyklotrasa vedena ze Satalic na Horní Počernice přes přírodní památku Satalická bažantnice, po mostě Bystrá přes dálnici D10 a dále ulicí Bystrá, která je pro cyklisty i chodce velmi problematická.

První úseky nového vedení cyklotrasy, které mají být uživatelsky mnohem příjemnější, se již projektují. Jde o úsek mezi Ďáblicemi a Třeboradicemi, úsek okolo Vinoře na Satalice, hotov je již projekt cyklolávky, která by měla přemostit Novopackou. Velmi intenzivní práce probíhají na projednávání projektu podjezdu pro cyklisty pod železniční tratí ve Stoliňské ulici.

Na místě plánového podjezdu ve Stoliňské byl v minulosti železniční přejezd, takže se zde dala bezpečně překonat trať. Na žádost naší městské části byl tento železniční přejezd v 90. letech zrušen. Občané stále v tomto místě trať přechází na vlastní nebezpečí, ale po dokončení stavby „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“, kdy se zvýší traťová rychlost a frekvence projíždějících vlaků, to nebude možné.

Magistrát hlavního města Prahy poskytl na projektování jednotlivých částí páteřní cyklotrasy A50, tedy i na projekt podjezdu Stoliňské pod železniční tratí, nemalé finanční prostředky. Projektovou přípravu všech úseků zaštiťuje městská část Vinoř, jíž patří obrovské poděkování, že se tohoto kolosálního záměru zhostila.

Podjezd Stoliňské pod železniční tratí (bez nájezdových ramp, které mohou být vystavěny později) musí být realizován v letošním roce současně s poslední etapou stavby optimalizace trati. V současné době je hotový projekt a probíhá projednávání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, TSK Praha, a. s., a se zhotovitelem stavby optimalizace trati.  Vlastní stavba by měla být zahájena koncem dubna letošního roku.

Na TSK – cyklostezkám A1-9 a cyklostezce A50 byla přidělena maximální priorita a příkazem MHMP mají být všechny ve správě TSK.

Radní městské části

Prev Velikonoční dílničky v DDM
Next CYKLO SERVISNÍ STANICE