„D11: ztracený „Rezavý potok“

„D11: ztracený „Rezavý potok“

Od jara 2018 probíhá akce „D11 km 0,0 – 8,0 – výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících  zařízení dálnice …“ Součástí  rekonstrukce byla na přelomu loňského léta a podzimu také oprava stávající kanalizace a odvodnění D11. Počátkem září 2018 občané upozornili samosprávu, že tzv. „rezavý potok“, který přitékal do Xaverovského rybníka, je vyschlý. Při místním šetření za účasti zástupců ŘSD bylo zjištěno, že „rezavý potok“ přitékal do Xaverovského potoka nezaslepeným odlehčením dešťové kanalizace s výustním objektem do příkopu v km 0,63 vlevo D11. Nyní voda teče do DUN v lokalitě mimoúrovňové křižovatky D11 a D0, kam je svedena veškerá voda z D11.

Odbor ochrany prostředí MHMP od roku 2017 revitalizuje jeden z Xaverovských rybníků a na sklonku loňského roku vykoupil také druhý, který je aktuálně vypuštěný a čeká na odbagrování.  Nedostatek vody do rybníků může být v budoucnu velkou komplikací pro celé území. Proto Odbor ochrany prostředí  MHMP zadá v blízké době studii, která by měla nalézt řešení jakým způsobem přivést vodu do Svépravického potoka.

 

OŽPD

 

Prev Kompostárna
Next Za Popelkou na Moritzburg a do Drážďan