Dálnice D11

Dálnice D11

V současné podobě se jedná o čtyřpruhovou komunikaci dálničního typu. V tomto měsíci probíhá rekonstrukce povrchu od D0 až po exit na 7,8 km u Jiren. Součástí této rekonstrukce je stavba dalších dvou pruhů směrem dovnitř.

V roce 2017 se podařilo městské části vyjednat odpoplatnění této dálnice od exit Jirny, aby jí využívali i řidiči, kteří nevlastní dálniční známku a nebyli nuceni využívat komunikaci Náchodská.

Součástí této komunikace je i stavba mimoúrovňové křižovatky Beranka, kde v současné době probíhá územní řízení. Na tuto křižovatku budou připojeny komunikace z ulice Náchodská, propojení do Klánovic a také na ulici Ve Žlíbku. Propojení na ulici Ve Žlíbku bylo ve stávajícím územním plánu umístěno severně od dálnice, směrem k obytné části. Podnětem na změnu územního plánu a následným zadáním této změny schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy náš požadavek a toto propojení bude umístěno jižně od dálnice, směrem k bývalé drůbežárně Xaverov, nyní areál Big Box.

Před stavbou bude vybudována samostatná lávka pro cyklisty a pěší směrem na Klánovice.

V roce 2015 proběhlo zjišťovací řízení EIA „Modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“, ke kterému se MČ vyjádřila následovně:

  1. Požadavek tzv. tichého asfaltu.
  2. Umístění lomených protihlukových stěn v celé délce dálnice na katastru HP po křižovatku Beranka a výměna stávajících protihlukových stěn za stejný typ lomených stěn.
  3. Výsadba zeleně podél D11.

Městská část jedná s Ministerstvem vnitra a  Ministerstvem dopravy o snížení rychlosti na 70 – 80 km v hodině a umístění měření rychlosti.

Požadujeme stavbu protihlukových stěn na základě našich připomínek před zahájením stavby „Modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“ dle našich požadavků v dokumentaci EIA. V současné době byly zahájeny projektové přípravy na stavbu protihlukových stěn. Po vypořádání pozemků bude zahájeno sloučené územní a stavební řízení. Následná realizace je dle informací z ŘSD v roce 2019.

Hana Moravcová, starostka

Prev Stavební akce s dopadem na dopravu v hlavním městě od 9.4.2018 do 22.4.2018
Next Přebor Prahy v plavání