Demolice zanedbaných mostů

Demolice zanedbaných mostů

Pád Trojské lávky strhl obrovskou diskusi ohledně kontroly stavu mostů, která byla léta zanedbávaná. Začaly se zavírat mosty i lávky a kontroly dorazily i k nám. Na počernických mostech se však zub času a absence jakékoliv kontroly a údržby podepsal a verdikt zní hrozivě. Dva musí být zbourány, jeden projde zásadní opravou a u jednoho se ještě čeká na posudek.

2

O vzniklé situaci jsme si povídali s radním Zbyňkem Muchou.

Ještě jste se nestačili rozkoukat v nové pozici a hned přišla zpráva o alarmujícím stavu mostů v Horních Počernicích. V jakém stavu tedy nyní jsou?

Stav není vůbec dobrý. Dva ze tří mostů (Bystrá, Bořetická) ve správě TSK čeká demolice, třetí (Ve Žlíbku) zásadní oprava. Na most ve správě městské části (Na Svěcence) jsme nechali vypracovat posudek, abychom se dozvěděli, v jakém je stavu. Pak je zde ještě most ve správě Státního pozemkového fondu (most Bořetická), který je nyní jediný, o kterém víme, že nadále může bez problémů svému účelu sloužit – vede po něm cyklostezka a dle posudků snese zřejmě větší zátěž než ostatní mosty.

Ve správě městské části je z pěti mostů jen jeden, a to Na Svěcence. V jakém stavu je a kdy začne jeho rekonstrukce?

Jakmile jsme obdrželi informaci o stavu mostů ve správě TSK, začali jsme zjišťovat, jaký je stav zbývajících počernických mostů. Ukázalo se, že o stavu mostu Na Svěcence toho moc nevíme. Oslovili jsme proto odbornici na mostní konstrukce paní inženýrku Pošvářovou, která absolvovala první prohlídku mostu a po Novém roce se připravuje na jeho detailnější diagnostiku. Očekáváme, že bude i zde nutné omezit provoz těžší dopravy. Z místního šetření předběžně vyplynulo, že by však neměl být ve vyloženě havarijním stavu. Most byl předán do správy městské části v devadesátých letech. Nevím, zda si tenkrát vedení obce uvědomilo, že most je součástí komunikace Na Svěcence, která byla převzata. Zjistili jsme, že ani nebyl veden v majetku. Pokud by mělo dojít k rekonstrukci, jsou předpokládané náklady velmi vysoké a znamenaly by zásadní dopad na rozpočet naší městské části. Protože se jedná o most, který je důležitý nejen lokálně, ale i pro spojení mezi Horními a Dolními Počernicemi, snažíme se o jeho předání do správy TSK. Používám záměrně množné číslo, protože mnohá jednání v této věci absolvovala starostka Alena Štrobová nebo radní pro výstavbu a územní rozvoj Karla Polydorová, které se intenzivně snaží o jeho předání. Řešit termín rekonstrukce tedy nyní nemůžeme. Jednak musíme počkat na znalecký posudek, který stanoví, zda je rekonstrukce potřebná a v jakém rozsahu. Následně bude nutné řešit, kolik by taková rekonstrukce stála a z jakých prostředků by byla hrazena.

Kdy dojde k uzavření prvního mostu a jak se bude dále postupovat?

Nejdříve by mělo dojít k omezení provozu těžší dopravy v podstatě na všech mostech ve správě TSK. Na mostu Bystrá by měl být zaveden kyvadlový provoz řízený semafory. V příštím roce se očekává demolice mostu Bystrá a Božanovská a zahájení výstavby nových mostů. V současné chvíli je vypracovávána dopravně-inženýrská studie a řeší se objízdné trasy pro nákladní automobily. Nechceme dopustit, aby objízdná trasa vedla přes Náchodskou ulici a dalšími obytnými oblastmi. V případě nákladní dopravní obsluhy P3 Parku bychom byli rádi, aby objízdné trasy vedly výhradně po dálnici D10.

Neměl byste k mostům přeci jen něco více pozitivního?

K těm pro auta, bohužel, moc pozitivního nemám, ale ještě jedna věc se mostů vlastně týká a ta snad pozitivní je. Právě jsem se zúčastnil schůzky na TSK ohledně předprojektové přípravy zcela nové stezky pro pěší a cyklisty do Klánovického lesa. Řešili jsme mimo jiné umístění této stezky a přemostění dálnice D11 novou lávkou západně od čerpacích stanic Shell a Benzina. Když věci půjdou dobře, mohla by tato stezka včetně lávky být realizována za dva roky. Není to sice něco, co by nám vyřešilo neutěšenou situaci na mostech pro automobily, ale pokud by v budoucnu vznikla MÚK Beranka, nepřišli bychom snad o příjemné pěší a cyklistické spojení do Klánovic.

Kde najdou lidé aktuální informace o momentální uzavírce a objízdných trasách?

Jakmile budeme mít aktuální informace, dáme je na e-zpravodaj a web městské části, pokud to uzávěrka dovolí, najdete informace i v tištěném Zpravodaji.

Prev Vánoční výstava nestora českých bonsajistů Petra Herynka
Next Leden v DDM