Den dobrovolníků v LRS Chvaly

Den dobrovolníků v LRS Chvaly

Možná si někdo myslí, že dobrovolníkem je blázen, který neví roupama co dělat nebo někdo, kdo naivně sní o lepším světě. Ale věřím, že v našich představách vítězí neoficiální definice, která říká, že je to člověk s velkým srdcem, který je ochotný věnovat svůj čas a energii jiným lidem, kteří potřebují pomoc.  

neziskovky_-den-dobrovolniku

Dobrovolníka „abys pohledal“ – člověka, který by byl ochoten bez nároku na odměnu chodit do nemocnice či domova pro seniory pomáhat uklízet, předčítat, krmit apod. Nestátní neziskové organizace těžko hledají finanční prostředky na zajištění většího počtu personálu či zajištění většího, než základního úklidu.

Před 31 lety OSN poprvé vyhlásila Mezinárodní den dobrovolnictví.  Hlavním cílem bylo upozornit, že dobrovolníci vykonávají pro společnost důležitou a záslužnou činnost. K této aktivitě se hlásí i řada firem v České Republice. Tak nám v minulých letech nabídla pomoc firma Siemens a poslala nám několik dobrovolníků, kteří umyli okna a překopali skalku.

V letošním roce se na nás s nabídkou dobrovolnického dne obrátila Hornopočernická firma Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. A nabídka to byla velkorysá. Když mi do telefonu při prvním kontaktu řekla HR manažerka Tereza Sejkorová, že by rádi přišli všichni k nám, a to je asi 90 lidí, zatočila se mi hlava. Co s nimi budeme dělat? To je půl okna na osobu! Ale dobrá nabídka se přece nikdy neodmítá! A tak jsme se s Terezou sešly, prošly celý areál a když jsem se dověděla, co všechno jsou schopni a ochotni dobrovolníci z Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. dělat, bylo toho na seznamu aktivit dost.

Den „D“ byl stanoven na středu 27. 9. 2017. Byli jsme připraveni s naším týmem organizátorů a očekávali jsme je na nádvoří s  pracovními pomůckami. Dorazili ve stanovený čas s elánem a úsměvy na tvářích. Na první pohled bylo vidět, že k nám jdou d o b r o v o l n ě Nechyběl humor. Během chvíle se rozdělili do skupin a práce se doslova rozjela. Sekačky na trávu zvukově podmalovávaly atmosféru a hromady posekané trávy a plevele ze záhonů se odvážely na určené místo. Čistila se zámková dlažba, okapy a kanálky, zametaly se dvory, ořezávaly křoviny. Květinové záhony byly zbaveny plevele a okopány. Uvnitř budov LRS a Bethesda byly umyta nejen všechna okna, terasy, ale i omyvatelné stěny na chodbách. Zkrátka LRS Chvaly a Domov seniorů Bethesda se svým okolím neuvěřitelně prokoukly.

S úsměvem začali a s úsměvem končili. Výzkumníci nám ukázali, že tvrdá a nelákavá práce jim není cizí, protože patří k těm, kdo mají velké srdce a jsou ochotni věnovat svůj čas a energii jiným lidem, kteří potřebují pomoc.  

Za LRS Chvaly

Dagmar Fialová

Prev Setkání s radními
Next Vítání občánků