Den s armádou ČR

Den s armádou ČR

Na čtvrtek 16. září se určitě každý žák naší školy těšil. Vždyť se vědělo, že k nám do školy přijede naše Armáda ČR a bude žáky seznamovat s tím, jaké je její poslání a jaké úkoly musí plnit. Nejen to, byla prezentována historie naší armády, tradice, ale i řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.

Pro 4 třídy druhého stupně byl připraven program, kdy na jednotlivých stanovištích čekali vojáci, kteří žáky seznamovali a ukazovali, jak vypadá zahraniční mise, co obnáší protichemická příprava vojáků, jak ošetřit zranění a samozřejmě i poslání a úkoly Armády ČR.  Již samotné oblečení protichemického obleku bylo velkým zážitkem.

Největšímu zájmu se však těšilo stanoviště, které bylo v tělocvičně. Zde se žáci měli možnost seznámit s používanými zbraněmi, potěžkat si, co to obnáší s takovou zbraní manipulovat a s údivem všichni pozorovali ukázku obrany při útoku nožem, polní lopatkou či jen zákeřným chvatem. Skutečně se bylo na co dívat. Aby to nebylo líto našim žákům prvního stupně, byla pro ně připravena prohlídka obrněného vozidla a převleku zvaného „hejkal“.

A vzhledem k předem realizované výtvarné soutěži si deset šťastných autorů obrázků odneslo i batůžek od AČR s dárkovými předměty. Dopoledne neskutečně rychle uteklo, ale krásné zážitky určitě zůstanou. Už jen ten příjezd pancéřového vozidla Tatra byl velkolepý a řidiči patří velká pochvala i obdiv, jak se dokázal protáhnout naší bránou až k budově školy. Děkujeme Ministerstvu obrany ČR a Armádě ČR za vynikající akci, která určitě dá žákům mnohem více než jen prezentace na interaktivní tabuli. A samozřejmě děkuji i přítomným vojákům – i od nich to bylo skvěle zvládnuté, třebaže museli vstávat ve čtyři hodiny ráno, aby se z výcvikového prostoru k nám do školy přesunuli.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Prev Informace z radnice
Next Ways to Background Check Internet dating Partners