Den učitelů v roce 2017

Den učitelů v roce 2017

MČ Praha 20 vyhlašuje pravidla k ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, žáků, studentů a sportovců na území městské části Praha 20, které bude uděleno  u příležitosti Dne učitelů v roce 2017, a to jako výraz uznání náročné práce pedagogických pracovníků – v kategorii I. a II., ocenění žáků a studentů za vynikající studijní výsledky nebo za mimořádné činy prokazující občanskou statečnost, odpovědnost a obětavost – kategorie III. a sportovcům a umělcům, případně skupině sportovců (umělců) za mimořádné sportovní či umělecké výsledky v soutěžích, které reprezentují městskou část Praha 20 nebo fyzické osobě za obětavou a celoživotní práci v oblasti umění, sportu a tělovýchovy – kategorie IV., bývalému pedagogickému pracovníkovi, zpravidla u příležitosti významného životního jubilea, a to za dlouhodobý přínos výchově Viagra Generická 130mg a vzdělávání, který uskutečňoval ve škole či školském zařízení na území MČ Praha 20 – kategorie V.

Návrhy na ocenění dle schválených pravidel podávají písemně ve stanovené lhůtě zpravidla ředitelé, školské rady či pedagogické kolektivy škol a školských zařízení zřízených městskou částí. Dále to mohou být členové Zastupitelstva a Rady městské části Praha 20, zástupci jiných zřizovatelů škol a školských zařízení, ředitel ČŠI, v případě návrhu na ocenění sportovce nebo umělce jakákoliv právnická či fyzická osoba se sídlem v Horních Počernicích, a to na Odbor sociálních věcí a školství městské části Praha 20 v termínu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016.

Podrobné informace k vyhlášení najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz,

v rubrice „Rodiče a děti“ – „Školství“ – „Ocenění udělované u příležitosti Dne učitelů“.

Helena Víchová,

Odbor sociálních věcí a  školství

Prev Listopad v DDM
Next Podzimní závody ve sportovní gymnastice