Dětská hřiště v Horních Počernicích

Dětská hřiště v Horních Počernicích

MČ Praha 20 má ve své správě 16 dětských hřišť. Jejich údržbu zajišťuje Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20. Bezpečnosti vybavení a čistotě hřišť věnujeme maximální pozornost.

detska-hriste-v-hornich-pocernicich

Jak provádíme údržbu:

Pravidelně každý týden je prováděn úklid a fyzická kontrola hřišť,

1x měsíčně provádí technik místního hospodářství odbornou kontrolu, 1x ročně je každé hřiště kontrolováno nezávislou certifikovanou osobou a vystaven „Protokol o ročním auditu“.

 

Největší pozornost z hlediska nebezpečných závad je věnována uchycení závěsných prvků, kde provozem dochází k probroušení ok závěsných řetězů. Dále je třeba dbát na pravidelný úklid, doplnění a kypření dopadových ploch. Velmi důležité je pro nás i sledování stavu dřevěných konstrukcí, které vlivem povětrnostních podmínek potřebují občasnou výměnu. U pískovišť pravidelně každým rokem měníme písek a zajišťujeme jejich oplocení.

 

Provozní řád

Na každém hřišti je návštěvníkům k dispozici „Provozní řád“, kde najdou pokyny pro provoz hřiště i kontakty na provozovatele. Hlášení o mimořádných závadách pracovníci Odboru místního hospodářství ihned řeší. V blízkosti větších dětských hřišť a sportovišť v ulici Ratibořické a Lhotské jsou rovněž instalovány přenosné WC. Snažíme se pro bezpečnost dětských hřišť a jejich zázemí udělat vše, co je nutné k tomu, aby se tu děti i jejich rodiče cítili příjemně.

detska-hriste-v-hornich-pocernicich2

Jaroslav Píša, vedoucí Odboru místního hospodářství ÚMČ Praha 20

Prev OTEVÍRÁME PRO VÁS POPRVÉ RADNIČNÍ ZAHRADU!
Next Ukliďme Česko, ukliďme Počernice!