Divadelní tábory

Divadelní tábory

Příměstský tábor zaměřený na rozvoj dětí hravou formou prostřednictvím dramaticko-výchovných aktivit. Vedle těchto aktivit, kterým dominuje především improvizace, pak Nika společně s dětmi pracuje na dramatizaci konkrétní literární předlohy. Při tvorbě krátké inscenace se opírá nejen o literární předlohu, ale především o tvůrčí uchopení látky samotnými dětmi. Cílem tedy není jen inscenace jako taková, ale především proces, kterým se k inscenaci aktéři dobírají. Stěžejní metodou je pak improvizace. Ráda také zapojuje aktivity pohybové a hlasové, ve kterých vychází z talentu a dovedností svých svěřenců.

Termín: 11. 7. – 15. 7. 2022​
Lektorka: BcA. Nika Nováková
Určeno pro děti: 8 – 13 let
Cena: 2 500 Kč

Nika Nováková
Absolventka dramatického oboru konzervatoře Jaroslava Ježka se zaměřením na autorskou tvorbu. Herečka, zpěvačka, absolventka DAMU. Působila v Českém rozhlase a v Divadle Archa. Školila se ve východních technikách zpěvu a bojových uměních. Naše příměstské tábory vede s velkým ohlasem již 6 let.

TÁBOR DOKUMENTÁRNÍHO DIVADLA

Na příměstském táboře budeme společně pátrat po příbězích, které chceme ostatním vyprávět.  Co skrývají staré půdy a utajené zahrady? Každé místo je plné pozoruhodných osudů, stačí mít otevřené oči a srdce. Až najdeme náš příběh, budeme zkoušet, jak ho převést na jeviště. Čeká nás práce s pohybem, hlasem, možná s loutkami, možná s fotkami nebo videem. Záleží jen na nás, jakou cestou se vydáme. Zapojit se může každý, kdo má chuť. Není třeba mít talent ani předchozí zkušenosti. Věříme, že všichni můžou hrát divadlo, dokonce i herci!

Termín: 18. 7. – 22. 7. 2022
Lektorka: Kateřina Dudová
Určeno pro děti: 9 – 14 let
Cena: 2 500 Kč

Kateřina Dudová
Vystudovala režii/dramaturgii na katedře alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU, v současné době studuje dokumentární tvorbu na FAMU. Vystupuje také pod uměleckým pseudonymem Loly Lolyová a je členkou umělecké skupiny Off Národ, která často realizuje site-specific projekty, performance, scénická čtení, ale také reprízovatelné inscenace (nyní na repertoáru trilogie pro dětského diváka). Pracuje především tvůrčími metodami devising theatre a work in progress. „Cílem je nacházet nový a experimentální rukopis prostřednictvím divadelního vyjádření, kombinuji více uměleckých forem z oblasti nových médií, performance art, antropologie, loutkařství, dokumentu atd.” Spolupracuje s Chemickým divadlem, Adequate stuff, Trash Queens, Ateliér 22, v minulosti Kartel a Lachende Bastien, spolek přátel Eliadovi knihovny, spolek Do Krajin a mnohé další.

 

Prev Je potřeba zapomenout na staré křivdy a najít společnou cestu
Next V knihovnické profesi si musíte pěstovat „nos na knihy“