Dny bezpečnosti v ZŠ Chodovická

Dny bezpečnosti v ZŠ Chodovická

Dny bezpečnosti

Už na konci září proběhly na prvním stupni ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy projektové dny, Dny bezpečnosti. Během nich se jednotlivé třídy vystřídaly na poutavých přednáškách hasičů, probraly dopravní předpisy, poznávaly dopravní značky a osvojovaly si zásady poskytování první pomoci. V úterý 24. 9. před školu zavítali profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru hl. města Prahy se svým zásahovým vozidlem. Hasiči dětem ukázali vybavení vozidla, popisovali všechny jeho součásti a vysvětlili jejich využití. Žáci byli překvapeni, kolik věcí je potřeba k práci hasičů při zásahu. Podívali se i do vnitřku vozidla a některé vybavení si mohli vyzkoušet.

Pedagogové 1. stupně FZŠ

skoly_fzs-chodovicka_hasici

Kraj pro bezpečný internet

Žáci 5., 6. a 7. ročníku se v prvním říjnovém týdnu zapojili do projektu KPBI (Kraj pro bezpečný internet). Jedná se o preventivní program, který má děti poučit, jak se správně a bezpečně chovat v jednotlivých situacích „on-line světa” (např. kyberšikana, sociální sítě, správa hesel apod.). V současné době považujeme tento projekt za mimořádně užitečný a pro děti přínosný.

Michaela Špánková, učitelka

Pražský pramen

Žáci naší školy se i letos zúčastnili přírodovědné soutěže Pražský pramen. Tématem letošního 12. ročníku byla historie. Z naší školy se zúčastnilo 66 žáků osmých a devátých ročníků a jeden sedmák. Nejlépe se zadaných úkolů zhostil Vojta P. z 8. C a postupuje do dalšího kola. To nebude žádná legrace, již nyní pracuje na dlouhodobých domácích úlohách. Na druhém místě se umístil Adam D. z 9. A a sdílené třetí místo obsadili Karolína N. z 8. B a Anar B. z 9. A. Všem soutěžícím moc děkujeme za účast a Vojtovi držíme palce.

Kateřina Šindelářová, učitelka

 

 

 

Prev VÝROČÍ KLUBU SENIORŮ SKP HoPo
Next ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA