Dny otevřených dveří v mateřských školách

Dny otevřených dveří v mateřských školách

Dny otevřených dveří v mateřských školách

se uskuteční v následujících termínech:

 

Mateřská škola U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 – 19. 4. 2022

dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.

 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408,

detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44                                     – 20. 4. 2022

dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.

 

Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900                         – 21. 4. 2022

dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.

 

 Zápis do mateřských škol

bude probíhat prezenčně ve všech mateřských školách v termínu:

10. a 11. května 2022

od 13.00 do 17.00 hodin

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)0 stanoví podmínky pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (pro školní rok 2022/2023 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2022 dovrší pátý rok věku).

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích postupují při zápisu do MŠ v souladu s Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a dle kritérií, které stanovuje vždy ředitelka MŠ v návaznosti na doporučení zřizovatele. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu v Horních Počernicích, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §182a (povinnost k zápisu je stanovena v §34a, odst. 2).

Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice Rodiče a děti – Školství – Mateřské školy.

 

Helena Víchová, Odbor sociálních věcí a školství

Prev LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Next Jarní výstava