Dobrovolné antigenní testování

Dobrovolné antigenní testování

Od 4. prosince 2020 do 15. ledna 2021 probíhá v České republice dobrovolné preventivní testování antigenními testy k průkazu SARS-CoV-2. Testování probíhá jednak v síti antigenních odběrových center (AOC), jednak u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.

Od 4. do 18. prosince 2020 probíhá dobrovolné antigenní testování u pedagogických pracovníků. Od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 probíhá dobrovolné antigenní testování obyvatel.

Kdo se může jít nechat otestovat?

Otestovat se může jít nechat kterýkoli občan ČR. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Lidé se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 5 dní. Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích: občané ČR se mohou nechat testovat opakovaně.

Kde se provádějí antigenní testy?

Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:

  1. síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,
  2. u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.

K posílení odběrových center a míst jsou využity mobilní odběrové týmy Armády ČR a Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR).

Síť antigenních odběrových center

K 11. prosinci 2020 bylo v ČR celkem 216 aktivních odběrových center a míst. K témuž datu bylo celkově zapojeno 168 antigenních odběrových center:

Kraj Počet OM Z toho AOC % AOC
Hlavní město Praha 52 28 54 %
Středočeský 20 18 90 %
Jihočeský 15 13 87 %
Plzeňský 12 11 92 %
Karlovarský 9 6 67 %
Ústecký 22 16 73 %
Liberecký 6 5 83 %
Královéhradecký 6 6 100 %
Pardubický 7 6 86 %
Vysočina 7 6 86 %
Jihomoravský 22 18 82 %
Olomoucký 8 8 100 %
Zlínský 9 8 89 %
Moravskoslezský 21 19 90 %

Vysvětlivky: OM = odběrová místa; AOC = antigenní odběrová centra

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových míst s účinností ode dne 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 nařizuje: „provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy“.

Zapojení praktičtí lékaři a ambulantní specialisté

Na síť antigenních odběrových center navazuje sekundární síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté…), kterým je od pojišťoven hrazen výkon odběru. To znamená, že lidé mohou kontaktovat svého praktického lékaře, ambulantního specialistu např. svého zubaře k provedení odběru. Bližší informace najdete na webu Sdružení praktických lékařů a iniciativy Lékaři pomáhají Česku.

Centrální rezervační systém

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn Centrální rezervační systém. Do 16. prosince 2020 probíhá připojování jednotlivých odběrových míst na rezervační systémy, což umožní:

  • poskytnout občanům přístup k rezervaci testu z jediného místa (web MZ ČR),
  • poskytnout občanům přehled o vytížení AOC formou portálu,
  • umožnit předvyplnění údajů z domova a zrychlit tak vyplnění e-Žádanky na AOC.
Prev INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
Next ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20