DOCHÁZÍ K TRVALÝM ZMĚNÁM V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ

DOCHÁZÍ K TRVALÝM ZMĚNÁM V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ

Od 1. 12. 2019 dochází k trvalým změnám v Pražské integrované dopravě.  Horních Počernic se týkají především tyto změny:

141    Zrušení vložených spojů ve špičkách pracovních dnů v trase Černý Most – Ve Žlíbku, prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 15 na 30 minut (nahrazeno novou linkou 171).

171    Nová linka v trase Depo Hostivař – Perlit – Jiráskova čtvrť – Kyje – Generála Janouška – Černý Most – Nádraží Horní Počernice – Ve Žlíbku. Linka nahrazuje většinu dosavadní linky 223. Linka je v provozu celodenně, celotýdenně.

204    Nová midibusová linka v trase OC Černý Most – Chvaly – Nádraží Horní Počernice – Ratibořická – Svépravice – Na Svěcence – Dolní Počernice – …a dále po trase stávající linky 224… – Sídliště Petrovice. Linka částečně nahrazuje zkrácenou linku 224. Linka je v provozu celodenně, celotýdenně (interval 30 minut v pracovní dny a 60 minut o víkendech a celotýdenně večer).

221    Posílení provozu v pracovní dny odpoledne, kdy bude zajištěna návaznost na každý vlak ve směru z centra Prahy (zkrácení intervalu ze 30 na 12–18 minut).

223    Linka je zkrácena o úsek Černý Most – Depo Hostivař, kde je nahrazena novou linkou 171.

224    Linka je zkrácena o úsek mezi Dolními Počernicemi a Sídlištěm Petrovice, kde je nahrazena novou linkou 204. V Horních Počernicích je linka ze zastávky Ratibořická vedena přes nové zastávky Chodovická, U Jeslí a Jizbická do konečné zastávky Ve Žlíbku, zastávka Nádraží Horní Počernice je pro tuto linku zrušena (také nahrazena provozem linky 204). Mezi zastávkami Libošovická a Ratibořická jede nově přes zastávky Vysokovská (resp. Khodlova) a Jeřická a nejede přes zastávky Krahulčí a Svépravice. V Dolních Počernicích je linka ze zastávky Škola Dolní Počernice prodloužena o nové zastávky Dercsenyiho a Dolnopočernický hřbitov. Linka také nově zajíždí do zastávky Dolní Počernice.

V Horních  Počernicích z důvodu nového vedení trasy linky 224 vzniknou  jednosměrné zastávky U Jeslí a Jizbická. V Dolních Počernicích se podařilo zřídit úplně nové zastávky Dercsenyiho a Dolnopočernický hřbitov, takže linka 224 bude ukončena až zde na okraji nové zástavby. Změna vedení linky 224 výrazně zkvalitní spojení mezi Dolními a Horními Počernicemi.

 

TZD_141_171_224_riz5.cdr TZD_204_224_riz6.cdr

Mgr. Bidlová Věra

Prev Rok první
Next Burza hraček, dětských a sportovních potřeb