DOPRAVNÍ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S UZAVŘENÍM UL. VE ŽLÍBKU od 7. 10. do 24. 10. 2019

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S UZAVŘENÍM UL. VE ŽLÍBKU od 7. 10. do 24. 10. 2019

Ulice Ve Žlíbku mezi kruhovou křižovatkou s ulicí Do Čertous a křižovatkou s ulicí F. V. Veselého bude kvůli výkopovým pracím pro vodovodní přípojku uzavřena od 7. 10. 2019 do 24. 10. 2019. Objížďka směrem od Náchodské na nájezd D10 povede vlevo do ulice F. V. Veselého, vpravo ulicí Sezemickou a ulicí Do Čertous zpět na kruhový objezd Ve Žlíbku. V ústí ulice F. V. Veselého bude zřízen dočasný přechod pro chodce (na výkresu značen žlutě).

https://www.pocernice.cz/app/uploads/eud/attachments/4382.pdf

Prev 6. ROČNÍK PROJEKTU KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET PRO DĚTI A MLÁDEŽ, SOUTĚŽ!
Next ODPOPLATNĚNÉ ÚSEKY DÁLNICE V NAŠEM OKOLÍ