Dopravní soutěž mladých cyklistů na Stoliňské

Dopravní soutěž mladých cyklistů na Stoliňské

Po dvouleté pauze vynucené covidem-19 se letos 3. 5. podařilo uspořádat tradiční kolo celorepublikové soutěže pod názvem Dopravní soutěž mladých cyklistů. Naše škola se tradičně stala pořadatelem obvodního kola této soutěže. V čem se vlastně soutěžilo?

Žáci museli zvládnout dopravní testy na počítači, pokud možno bezchybně projet jízdu zručnosti, zvládnout jízdu na dopravním hřišti pod dohledem městské policie, ale i na stanovišti červeného kříže zvládat úkony poskytnutí první pomoci. Soutěž to není vůbec jednoduchá, mnoho dospělých v teoretické části chybuje, stejně jako při praktické části na jízdním kole. Počasí během ranní přípravy překážek mnoho nepřálo, což mělo za následek improvizaci a přesunutí jízdy zručnosti do školní tělocvičny.

Letos se opět soutěžilo ve dvou kategoriích, tedy v kategorii do 12 let a v kategorii nad 12 let. Soutěže se zúčastnily všechny počernické školy. V kategorii mladších žáků nakonec zvítězilo družstvo ze ZŠ Spojenců pod vedením Mgr. J. Drličkové, v kategorii starších žáků zvítězilo družstvo ze ZŠ Ratibořické pod vedením Mgr. T. Pelikána. Tato soutěž je vždy symbolická tím, že nikdo neodchází bez hodnotné ceny, každý dostává nějaký upomínkový předmět jako připomenutí soutěžního zápolení i praktickou pomůcku pro bezpečnost v silničním provozu. Za tuto skutečnost našim partnerům moc děkujeme.

Velké poděkování zaslouží všichni, kdo se na realizaci soutěže podíleli, tedy BESIP pod vedením krajského koordinátora pana O. Kassla, paní J. Vodráčková v pozici specialisty BESIP, dále TSK, MP, ČČK a samozřejmě i všichni vyučující v pozicích koučů svých týmů – paní Mgr. J. Drličková, Mgr. T. Pelikán, Mgr. T. Vodička a  Mgr. J. Hromas společně s R. Hromasovou. A samozřejmě i naše skvělá školní jídelna, která připravila pod vedením paní J. Hajné a M. Kroczkové skvělou svačinku pro všechny přítomné.

Vždy pevně doufáme, že vedle primární snahy zvítězit soutěž přinese žákům i poznání a pochopení vlastní odpovědnosti za pohyb v silničním provozu. Snad i díky této soutěži budeme všichni opatrnější, pozornější a ohleduplnější.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Prev TROJBOJ V POČERNICKÝCH ŠKOLKÁCH
Next Hornopočernické mosty