Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V úterý 16.5. proběhla tradiční soutěž se zaměřením na dopravní výchovu a dopravní předpisy – Dopravní soutěž mladých cyklistů. Soutěž pořádá každoročně BESIP Praha a TSK, za pomoci MP, PČR a ČČK. Opět soutěž proběhla za účasti všech škol v Horních Počernicích. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – starší a mladší žáci. Žáci na jednotlivých stanovištích plnili zadané úkoly, které byly bodovány. Družstva se umístila dle počtu získaných bodů, hodnocení bylo týmové. V kurikulu soutěže byla jízda zručnosti, jízda dle předpisů, dopravní testy a první pomoc. Pro soutěžící a jejich doprovod opět připravila naše školní jídelna výborné pohoštění. I přes náš velký údiv nám letos přálo i počasí. Soutěž byla vyrovnaná, avšak se potvrdilo, že praktická jízda dle pravidel silničního provozu činí žákům stále větší problémy.

skoly_stolinska

Do krajskéko kola nakonec postoupilo družstvo ze Stoliňské a Chodovické. Děkujeme všem soutěžícím i doprovodu za vynikající přístup k soutěži. Velké poděkování zaslouží pan Ing. Jaroslav Kučera z BESIPu Praha a paní Olga Boučková z TSK za vynikající přípravu celé akce a poskytnuté hodnotné odměny. Poděkování zaslouží i paní Tomsová z MČ Praha 20 za předání cen a pan RNDr. Petr Uzel, cyklokoordinátor MČ Praha 20 za podporu celé souěže. Poděkování určitě také zaslouží, vedle již zmiňované naší školní jídelny i pan učitel Hromas za přípravu tratě a přípravu žáků na soutěž a pan učitel Jůza za zajištění PC stanoviště s dopravními testy.

Vedle vlastního soutěžení má tato akce i významný úkol – zvýšit povědomí o nutnosti soustavného zdokonalování se v bezpečnosti v silničním provozu; kdyby pozitivně tato soutěž ovlivnila jedno dítě, případně zabránila úrazu, má to vše smysl.

Martin Březina, ředitel

Prev Tajemství černého lesa
Next Lidická výstava

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment