Dopravní stavby kolem Počernic

Dopravní stavby kolem Počernic

Most nad Chlumeckou – stavba na dvě sezony

Dálnice ze dvou stran, Pražský okruh ze třetí, hradba logistických hal a skladů. To jsou Horní Počernice. Doprava transitní, příměstská i běžná městská tu s námi jsou. Už nikdy nezmizí. Po dálnicích D10 a D11 kolem nás denně každý den projede více než 40 tisíc aut po každé. Pro rozvoj Počernic a pro životní prostředí, pro náš život tady na východě Prahy je cokoliv ohledně dopravních staveb klíčové. Rozhodl jsem se proto ptát Ředitelství silnic a dálnic na každou z těch staveb zvlášť. Na mé otázky odpovídá ředitel Závodu Praha ŘSD ČR Ing. Tomáš Gross.

Bylo třeba mosty na Chlumecké bourat? Nestačila by rekonstrukce?

V plánu je plná demolice včetně spodní stavby a výstavba nové dvojice paralelních mostů. Po přestavbě nosné konstrukce mostu budou obě mostovky nově převádět tři průjezdné dopravní pruhy v každém směru. Po mostě mezi dálnicemi D10 a D11 projede v průměru podle posledních dopravních průzkumů téměř 75 tisíc vozidel v obou směrech za 24 hodin. Při těchto intenzitách je most po téměř 37 letech provozu na hraně své životnosti.

Není to ale tak, že by ŘSD vidělo jen a jen stav mostů a okolí neřešilo, že ne?

Není, vnímáme okolí, samozřejmě. Součástí této investice je i oprava Chlumecké ulice a jejího pokračování ulicí Náchodskou v délce skoro 200 m. Opravíme i chodník podél ulice Chlumecké. Rekonstrukce vyjde na více než 168 mil. Kč. Jenom poprosíme o trpělivost, budeme pracovat dvě stavební sezony.

Proč dvě? Jde o klíčový dopravní uzel na východním okraji města. Nám v Počernicích to bude po celou dobu komplikovat život. Nedá se stavba zkrátit?

Dala by se zkrátit na rok, ale to by bylo třeba Pražský okruh v těchto místech úplně uzavřít. A jedinou alternativou pro tranzitní dopravu – nerad to říkám – by byly právě Počernice. Uděláme to po polovinách a dopravu ponecháme na okruhu. Oprava nadjezdu zároveň ale naplní požadavek na instalaci 248 m dlouhé protihlukové stěny výšky 5 metrů. Jedná se o stěnu na severovýchodní rampě MÚK Chlumecká. V průběhu této stavby vystavíme i protihlukovku v Chlumecké, a to v délce 90 m a s výškou 4 m na ochranu zástavby u východní rampy mimoúrovňové křižovatky. Je to něco za něco – za trochu trpělivosti podstatně lepší odhlučnění dopravního uzlu. Ale není to všechno – další protihluková opatření budou zbudována v souvislosti se zkapacitněním celého úseku 510 Satalice – Běchovice, s nímž ŘSD počítá v letech 2023 až 2025. V rámci této akce bude postaveno celkem 3 630 m protihlukových stěn o výšce šest metrů.

Petr Měšťan, starosta

 

 

Prev PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Next Testování na covid-19 v knihovně na Náchodské