Doprovodný program k výstavě Jiří Brdečka: 100 let – od Limonádového Joa k zázrakům animace

Doprovodný program k výstavě Jiří Brdečka: 100 let – od Limonádového Joa k zázrakům animace

Chvalský zámek si pro návštěvníky připravil velmi bohatý doprovodný program. Přímo v den
100. výročí narozeni Jiřího Brdečky – na Štědrý den 24. 12. 2017 od 14 do 16 hodin se můžete
přijít podívat na Živý betlém – živý obraz Svaté rodiny, Marie, Josefa i Ježíška. Děti si mohou
pohrát se zvířátky a všichni si do svých domovů odnesou betlémské světlo od skautů. Tento den od
14 do 16 hodin je otevřena i výstava.

brdec
Kouzlu Vánoc je věnován i „vánoční les“ na zámeckém nádvoří, kde děti mohou plnit
jednoduché úkoly s vánoční tematikou Vánoční les bude otevřen od 16. 12. 2017 do 6. 1. 2018,
s výjimkou Štědrého dne, kdy se budou na nádvoří zpívat vánoční písně a koledy.
Pro školy i kolektivy jsou připraveny zajímavé komentované prohlídky, které lze objednat na tel.
281 860 130 či e-mailu infocentrum@chvalskyzamek.cz
Chcete-li mít zážitek z výstavy ještě umocněn, vyberte si jednu z doprovodných akcí pro
širokou veřejnost, jež se konají od ledna do března 2018. Můžete zažít nezapomenutelnou
komentovanou prohlídku s Limonádovým Joem a Tornádo Lou u Westernové soboty či neděle
či tajemnou komentovanou prohlídku s hrabětem Telekem z Tölökö. Jednou z nejkrásnějších
akcí je pak Strašidelná noc na zámku se svítícími přízraky z filmů Limonádový Joe, Adéla ještě
nevečeřela či Tajemný hrad v Karpatech, která proběhne 24. 2. 2018. Neváhejte a užijte si tuto
výstavu co nejlépe.
Seznam doprovodných akcí:
24. 12. 2017 od 14 do 16 hod.: Živý betlém na Chvalském zámku
7. 1. 2018 od 14 do 16 hod. Zavírání Vánoc se třemi králi a živými velbloudy
13. 1. 2018 od 10 do 17 hod. Westernová sobota s Limonádovým Joem a Tornádo Lou
14. 1. 2018 od 10 do 17 hod. Tajemná neděle s hrabětem Telekem z Tölökö
28. 1. 2018 od 14 hod. Masopustní průvod na Chvalský zámek
17. 2. od 10 do 17 hod. Tajemná sobota s hrabětem Telekem z Tölökö
18. 2. od 10 do 17 hod. Westernová neděle s Limonádovým Joem a Tornádo Lou
24. 2. 2018 od 19 do 22 hod. Strašidelná noc se svítícími přízraky z filmů Limonádový Joe, Adéla
ještě nevečeřela, Tajemný hrad v Karpatech atd.
24. 3. od 10 do 17 hod. Tajemná sobota s hrabětem Telekem z Tölökö
25. 3. od 10 do 17 hod. Westernová neděle s Limonádovým Joem a Tornádo Lou

Prev Výlet "na draka"?
Next Akce s dopadem na dopravu v hlavním městě od 18. 12. 2017