Dotazník k rekreačnímu využití přírodní vody v Praze

Dotazník k rekreačnímu využití přírodní vody v Praze

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM  ve spolupráci s Hl. m. Praha realizuje projekt „Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy“. Projekt je zaměřený na posílení rekreačního potenciálu vody ve všech jejích přírodních formách Prahy, a to ať ve formě přímého využití vody formou koupání ve vodních nádržích a vodních tocích nebo i v dalších formách rekreace spojených s vodními plochami, potoky a jinými vodními biotopy.

Součástí projektu je i dotazníkový průzkum cílený na zjištění zájmu o vodní rekreaci v Praze pro všechny občany:

https://docs.google.com/forms/d/1bTmeGDZ5FoxM61lBE2hh5iLA_6b9XG_J6YCULAx5tGI/viewform?edit_requested=true

Výsledek průzkumu bude jedním z výstupů zmíněného projektu.

OŽPD

Prev Praha připravuje jednotný informační systém. Svoje postřehy mohou lidé posílat už teď.
Next Bahenní olympiáda v deltě Labe za účasti Horních Počernic