Dotazník v rámci Studie materiálových toků textilu v Praze

Dotazník v rámci Studie materiálových toků textilu v Praze

Magistrátem hl. m. Prahy byla schválena v rámci oběhového hospodářství strategie pro přechod k cirkulární ekonomice. Tato ekonomika představuje možnost opakovaně využít materiály a snížit spotřebu primárních surovin.

Na základě plánované legislativy, kdy budou mít obce povinnost od 1. 1. 2025 separovaně sbírat textil na svém území, započal MHMP, odbor ochrany prostředí, spolupráci s inovační agenturou Ideasense s.r.o. na vytvoření Studie materiálových toků textilu v Praze. Jejími hlavními cíli jsou doplnění datových mezer v oblasti nakládání s textilem na území Prahy a příprava budoucího fungování sběru a nakládání s textilem.
Důležitou součástí studie je zároveň představa o spotřebních návycích občanů Prahy. Za tímto účelem MHMP vytvořil dotazník, doptávající tuto problematiku.

Pokud chcete přímo ovlivnit , aby v Praze vznikalo méně textilního odpadu a aby nacházel další praktické využití vyplňte dotazník na tomto odkazu https://www.click4survey.cz/s4/51113/textil. Zajímá nás Váš názor, abychom lépe porozuměli, které z připravovaných řešení bude pro Pražany to nejlepší. Výsledky průzkumu budou zveřejněny na stránkách MHMP.

Kontaktní osobou v této záležitosti je Ing. Jitka Hofmanová, tel.: 778 885 638, email: jitka.hofmanova@praha.eu

 

Prev Úspěch ve vzdělávacích soutěží ve školním roce 2021/2022
Next Dětské rybářské závody