Ekozprávy ze ZŠ Ratibořická

Ekozprávy ze ZŠ Ratibořická

V rámci hodin OV žáci zažívají téma ekologie v praxi. Na školním dvoře se totiž vzorně starají o záhony, které zde byly zřízeny díky MČ Praha 20. Jedná se o květinový a bylinkový záhon a zároveň záhon keřů. Záhony je třeba pravidelně zalévat, plít, stříhat. Protože bychom to vše nezvládli, moc děkujeme paní Martině Škorpilové, která nám se svými žáky čas od času přijede pomoci.

V dubnu se na naší škole uskutečnila Ekologická olympiáda MČ Praha 20, které se účastní družstva žáků 3. a 7. tříd základních škol v naší obci. Jsme moc rádi, že obě kategorie vyhráli naši třeťáci a naši sedmáci. Také děkujeme organizátorům z řad dětí za jejich skvělou spolupráci.

V dubnu se také uskutečnila akce Den Země, na jejíž organizaci se již tradičně podílíme. Na našich stanovištích jste si mohli vyzkoušet, zda poznáte zvířata, hmyz nebo květiny, zda dokážete přiřadit listy ke stromům nebo zda správně určíte plody. Velké poděkování patří organizátorům z řad deváťáků – Natálce, Adélce, Anežce, Pepovi a Kryštofovi.

Na konci dubna zástupci 5. až 9. tříd měli velmi důležitý úkol v Parku poznání, který vznikl na základě návrhu žáků ZŠ Ratibořická, Stoliňská a Chodovická. Žáci si předem vylosovali své stromy, s konkrétním typem stromu se seznámili a ve čtvrtek 26. dubna společnými silami stromy vysadili.

skoly_ratiboricka1

Poděkování firmě Ricardo

Již několik let jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, jehož účelem je sběr nepotřebného a vysloužilého elektra. Díky tomuto projektu získáváme body, které můžeme čas od času proměnit v katalogu odměn. Takže máme tak ve škole k dispozici různé společenské hry, ale také například zahradní hadice a nářadí. Proto jsme byli moc rádi za nabídku firmy Ricardo, která se rozhodla své vysloužilé elektro věnovat naší škole do tohoto projektu.

Velký dík patří paní Nadě Řehákové, která s tímto perfektním nápadem přišla.

Moc děkujeme!

 

Jana Jeřábková, učitelka

 

 

Prev Závod vlčat a světlušek
Next Investice na přání II. rozdělují 1 milion korun. Hlasujte pro nejlepší z navržených projektů!