Ekumena a jedno pozvání

Ekumena a jedno pozvání

Ekumena  řeckyοἰκουμένη „oikúmené“ – znamená v překladu „obydlená“, „obydlená země“  nebo „celý známý“ svět.

V křesťanském smyslu označuje slovo ekumena společenství všech křesťanských církví a jejich spolupráci. Ekumenismus  je hnutí, které se snaží o sblížení a spolupráci různých křesťanských církví.

V Horních Počernicích se ekumeně daří a tak se zde skoro pravidelně potkávají kazatelé církví, kteří zde působí.

Scházíme se na tzv. „farářské snídaně“, na jedno dopoledne, střídáme se ve sborech a při těchto setkáních diskutujeme o různých tématech. Naše hovory se netýkají jen naší práce, ale mají široký záběr, samozřejmostí jsou i modlitby za naši obec, kde žijeme a působíme.

Na našem posledním setkání v lednu jsme se dostali do zajímavé diskuse o stavu naší společnosti, nejen o zemi, kde žijeme, ale i o době, která nás ovlivňuje a to nás přivedlo k myšlence zkusit zorganizovat jakýsi „kulatý stůl“. Chceme se  sejít v dialogu a zamyslet se nad tématy, která jsou aktuální a která žijeme v této době . Chtěli bychom  diskutovat a myslet přitom na to, že nemusíme mít společné názory a přesto si můžeme rozumět, nebo si je zkusit vzájemně objasnit.

Téma, které přinášíme a najdete je v pozvánce pod tímto textem:

„Lze se slušností dokázat více než s hrubostí?“

Sami jsme o tom při našem  lednovém setkání  vedli dlouhou diskusi a budeme rádi, když se nás v dubnu  v Komunitním centru sejde nad tímto tématem co nejvíce.

vystrizek

Kazatelé křesťanských církví

Eva Cudlínová, Lenka Palčovičová, Daniel Smetana, Petr Firbas, Richard Novák a Pavel Mošner

 

Prev Velikonoční nadílka na Hájích. Xaverov veze 3 body
Next Světlušky a skauti na společné víkendovce