Eva Březinová: Jsem ráda, že máme školy vyřešené

Eva Březinová: Jsem ráda, že máme školy vyřešené

Horní Počernice se právem můžou pyšnit svým školstvím. Dobré základy tady zavedli učitelé a ředitelé v minulých letech, ti dnešní v nich zdárně pokračují. Okolní školy a zejména školky stále bojují s nedostatečnou kapacitou a umístit ve školce čtyřleté děti považují za úspěch. V Horních Počernicích vzali všechny tříleté, prostor mají i pro dvouleté děti. Nejen o školství jsem si povídala s paní místostarostkou Evou Březinovou.

socialnisluzby-17

Mnoho obcí a městských částí má problém s umístěním dětí do předškolních i školních zařízení. Jak jsou na tom v tomto ohledu Horní Počernice?

Horní Počernice mají v současné době ve všech školských zařízeních dostatek míst pro počernické děti. Do mateřských škol jsou přijímány i děti mladší tří let a naše školy přijímají i dětí z okolních obcí a městských částí, například z Černého Mostu, Svémyslic, Horoušánek aj. Na rozdíl od jiných městských části se kapacita předškolních zařízení navýšila včas, a proto nyní nemáme obavu i z budoucí povinnosti umisťovat dvouleté děti v MŠ. Obavu mám, zda bude zohledněna náročnost práce s větším počtem o děti mladší tří let v jedné třídě.

Proč právě z Černého Mostu? Tam musí být dostatek míst ve školách.

To ano, ale řada rodičů vnímá sídlištní školy negativně a raději volí pro své děti menší školu rodinného typu.

Jaká je celková kapacita škol a školek?

Máme tři mateřské školky, které navštěvuje 626 dětí, 4 školy základní, které navštěvuje 1755 žáků.

Během léta ve školách probíhalo několik rekonstrukcí. Co vše prošlo opravou?

V ZŠ Ratibořická došlo ke kompletní rekonstrukci toalet, u ZŠ Stoliňská byla provedena výměna střech a vznikla nová učebna pro výuku jazyků. V ZŠ Chodovické se během prázdnin rekonstruovaly venkovní toalety, v MŠ Ratibořické došlo také k rekonstrukci toalet. V DDM se vybudovaly nové podhledy a toalety. Bohužel v MŠ Ratibořické se stavební práce zpozdily a já bych ráda poděkovala všem, že v přípravném týdnu zvládli školku pro děti připravit.

Dnes jsme se potkali na veletrhu sociálních služeb. Kdo přišel s myšlenkou ho uspořádat a kolikátý ročník dnes proběhl?

S myšlenkou přišel sociální odbor městské části, letos se koná třetí ročník. Cílem veletrhu je představit poskytovatele sociálních služeb, přiblížit jejich činnost a nabídnout jejich služby pro občany Horních Počernic.

socialnisluzby-3

Jsou zde zastoupeny jen organizace z Horních Počernic?

Nejsou, účastní se i organizace působící mimo Horní Počernice, s kterými naše městská část spolupracuje.

Jaký je o tento veletrh zájem?

Zájem určitě je a to nejen ze stran občanů, ale také poskytovatelů. Navštěvují ho i žáci a studenti Horních Počernic, pro které preventivní program připravila městská policie a hasiči.

Další věcí, která se teď podařila je digitalizace kronik. Kdo na ní pracoval a jak náročné to bylo?

S digitalizací výrazně pomohl archiv hl. m. Prahy, který ve spolupráci s naší městskou částí veškeré obecní kroniky i kroniky školní postupně digitalizuje. V současné době máme v digitální podobě všechny obecní kroniky, školní kroniky a po dohodě s archivem postupně budeme digitalizovat kroniky našich spolků. Tato služba byla pro městskou část zdarma. Kroniky jsou na webu MČ a postupně budou vloženy i kroniky škol.

Jak dlouho digitalizace trvala?

Trvala dva roky a ráda bych poděkovala paní Charouzkové, archivářce, za pomoc s realizací digitalizace. Poděkování patří i archivu hl. m. Prahy, se kterým se velmi dobře spolupracuje a panu Antesovi, který již mnoho let zaznamenává dění v obci do obecní kroniky.

Došlo k nějakému jednání ohledně pobočky Úřadu práce v Horních Počernicích?

V minulém čísle psal pan Čáp úkol pro Radu ohledně jednání s Úřadem práce v rámci jeho pobočky v naší městské části. Zastupitelstvo úkol pro Radu neschválilo, přesto jsme Úřad práce oslovili, ten však bohužel neuvažuje především z finančních důvodů o vrácení pobočky do Horních Počernic.

Co vám za poslední dobu udělalo radost?

Jsem ráda, že díky tomu, že školy jsou vyřešené a svojí kapacitou výhledově dostačují pro naše žáky, tak se můžeme více soustředit na rozšíření kapacity sociálních zařízení, především bychom rádi zřídili denní stacionář pro seniory.

Lenka Bartáková, redaktorka

 

 

Prev Až na konec světa
Next Fotogalerie z předávání ocenění ve školství a sportu