EVA TŮMOVÁ: NA SVOU NOVOU ROLI RADNÍ SE TĚŠÍM

EVA TŮMOVÁ: NA SVOU NOVOU ROLI RADNÍ SE TĚŠÍM

Po odstoupení z funkce radního Petra He­riana byla do funkce zvolena Eva Tůmová. IT po panu Herianovi převez­me starostka Hana Moravcová a paní Tů­mová převezme částečně gesci dopravy a podpory podnikatelů.

image1

Nedávno jste byla zvolena do funkce radní, jaké gesce budete mít na starost?

V podstatě budu hlavně komunikovat s po­černickými podnikateli. Spolu s paní Tomso­vou se pokusíme prohloubit projekt Podaná ruka. Chtěla bych pomoci podnikatelům, aby se dokázali lépe zorientovat na úřadě a na­vázat s nimi hlubší spolupráci například při akcích, pomoci jim medializovat jejich pod­nikání. Dále bych se ráda pokusila navázat spolupráci mezi podnikateli, Klubem podni­katelů a naší městskou částí.

A co se týče dopravy, budou pro mě hlavní dvě témata, která jsou klíčová, a to okruh Prahou, který vnímám opravdu jako okruh Prahou a nikoliv kolem Prahy a dále zklidně­ní Náchodské ulice. Vím, že název zklidnění je zavádějící, ale je to odborný termín, který musíme používat. Není to lehký úkol, máme dost svázané ruce, ale chtěla bych hlavně zrychlit jednání mezi obcí a jednotlivými in­stitucemi, které toto téma řeší a to je napří­klad TSK, Magistrát… Narážíme na velký pro­blém, což je čas a také klub podnikatelů není mezi počernickými znám.

Jak se na svou novou roli těšíte?

Těším se, je to pro mě výzva a doufám, že se toho úkolu zhostím dobře.

Vstoupit do nové funkce ve volebním roku nebude zrovna lehké, jste na to připrave­na?

Doufám, že připravená budu. Není moc času na to, abych ukázala, co umím a dokážu, ale pokusím se udělat maximum pro to, abych předvedla své schopnosti.

Byla bych moc ráda, kdyby se nám podařilo v občanech vzbudit větší zájem o dění v Po­černicích. Potřebuji znát vaše názory. Pomůže to mně i mým kolegům v rozhodování. Šance je připravená rozšířit své řady o nové aktivní členy.

Lenka Bartáková, redaktorka

 

Prev Ekologický týden v Bártlovce
Next Valentýnský Dezertér