Evropský MiniParlament Mladých diplomatů

Evropský MiniParlament Mladých diplomatů

Na začátku druhého pololetí jsme se my, žáci sexty A a sexty B, přihlásili pod vedením našich vyučujících společenských věd na den pořádaný spolkem Mladých diplomatů, totiž na Evropský MiniParlament Mladých diplomatů. Nikdo z nás předem úplně netušil, co si máme pod tím názvem představit. Jediné, co jsme dostali dopředu, byl přihlašovací formulář a dotazník, kde jsme si mohli vybrat téma, které jsme pak společně rozebírali. Den před samotnou akcí nám všem přišel e-mail, kde byly stručné informace o tom, jak bude den probíhat, a hlavně potom jednací řád a výsledek naší ankety o tom, o čem se vlastně budeme bavit a diskutovat. Za naše třídy vyhrálo velice atraktivní, avšak pro mnohé kontroverzní téma  „Genderová vyrovnanost”.

skoly_gymnazium

Když už jsme v pátek v Horních Počernicích všichni napjatě čekali v lavicích, mohl náš program začít. Nejprve se nám studenti středních škol jako členové spolku Mladých diplomatů představili, pověděli nám něco o spolku jako takovém a také nám ukázali nejednu fotografii z minulých akcí a exkurzí, které pořádali. Ještě před jednáním nás ale čekala krátká rozehřívací aktivita, kde jsme si mohli poprvé zkusit hájit a odůvodňovat svůj názor, a v neposlední řadě také stručná prezentace o Evropské unii. Poté už následovalo samotné simulované jednání Evropského parlamentu. Každý žák si  buďto sám, nebo s kamarádem ve dvojici vybral zemi Evropské unie, jejímž byl potom delegátem, a vášnivá diskuse mohla začít. Po dlouhé a vyčerpávající výměně názorů delegátů nastal čas vyhlásit tři nejaktivnější účastníky a k jejich výkonu jim pogratulovat.

Celou akci hodnotím kladně. I se svými spolužáky jsem se shodla na jejím přínosu a našem společném pozitivním hodnocení dne. Především jsme ocenili možnost vést společně diskusi o aktuálním tématu, a to i se spolužáky ze sexty B.

Děkujeme spolku Mladých diplomatů za jejich čas a za zajímavou zkušenost.

Jana Kokešová, sexta A

 

Prev Informace ke koronaviru z Ministerstva práce a sociálních věcí
Next Radek Brunner: Oba jsme byli nastaveni na to, nechat tam všechno