Fakta o pracovních místech na ÚMČ Praha 20

Fakta o pracovních místech na ÚMČ Praha 20

Poslední dobou se objevují informace, podle kterých se zdá, že zaměstnanci radnice masově odcházejí. Nic z toho není pravda. Naopak, po minulých letech je patrné, že práce na počernické radnici opět přitahuje. Úplně nejlepší je proto nechat mluvit fakta.

Odbor kanceláře ÚMČ Praha 20

Od 1. 4. 2017 zde bylo neobsazené místo vedoucího odboru. Pracovní pozice je nově obsazena od 1. 7. 2019.

V průběhu r. 2017 (od 1. 5. a od 1. 8. 2017) opustili ÚMČ P20 oba právníci.

Jedna pracovní pozice nově obsazena od 1. 5. 2018, druhá pozice volná, zatím neobsazujeme, neboť vedoucím Odboru kanceláře úřadu je právník.

K 29. 1. 2019 výpověď ze strany zaměstnance z pozice koordinační, programový a projektový pracovník. Pozice nově obsazena od 1. 6. 2019.

K 29. 4. 2019 výpověď ze strany zaměstnance z pozice komunikace ÚMČ s médii. Usnesením RMČ ze dne 12. 6. 2019 zrušeno pracovní místo komunikace ÚMČ s médii ke dni 1. 7. 2019. Tato pracovní pozice neměla ve své době stanovenou ani pracovní náplň. 

 

Odbor ekonomický ÚMČ Praha 20

Od 1. 9. 2017 neobsazena pozice vedoucí odboru ekonomického.  Nový vedoucí odboru byl jmenován k 1. 2. 2019.

Od 1. 9. 2017 neobsazena pozice rozpočtáře. Nově byla pozice obsazena 1. 7. 2018.

Od 1. 7. 2017 neobsazena pozice referenta ekonomického odboru – kontrola hospodaření. Nově obsazena 4. 10. 2018.

K 30. 11. 2017 neobsazena pozice vedoucí finanční účtárny. Nově obsazena od 1. 4. 2019.

Od 1. 7. 2018 neobsazena pozice účetní. Nově obsazena od 1. 5. 2019.

Odbor ekonomický ÚMČ Praha 20 má v současné době plný počet zaměstnanců.

 

Odbor živnostenský a občanskoprávních agend ÚMČ Praha 20

Usnesením RMČ ze dne 12. 6. 2019 bylo zřízeno odd. kontroly a registrace agendy živnostenské. Navýšení počtu zaměstnanců o 1 pracovní pozici.

 

  1. 6. 2019 výpověď ze strany zaměstnance z pozice: vedoucí OŽOSA (vypsáno bylo výběrové řízení). Nový vedoucí byl jmenován k 1. 9. 2019.

 

  1. 7. 2019 výpověď ze strany zaměstnance z pozice: referent kontroly agendy živnostenské. Od 9. 9. 2019 vypsáno výběrové řízení na obsazení místa, zatím 5 uchazečů.

Od 9. 9. 2019 vypsáno VŘ na pracovní pozici – vedoucí odd. kontroly a registrace agendy živnostenské, zatím 2 uchazeči.

 

Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20

V průběhu r. 2019 byly ukončeny 11 x Dohody o pracovní činnosti na dělnické práce: údržba obce/údržba zeleně a usnesením ze dne 23. 5. 2019 navýšen počet pracovníků OMH o 1 kumulovanou pracovní pozici: referent životního prostředí – administrativní a spisový referent a 2 pracovní pozice: zahradník/dělník.

Dne 7. 11. 2019 odvolán vedoucí odboru, na jeho místo je nyní vypsáno výběrové řízení.

 

Odbor sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20

Usnesením RMČ ze dne 22. 8. 2019 zřízeno nové pracovní místo – řidič Senior auta, s účinností od 1. 9. 2019.

Vypsáno výběrové řízení na pracovní pozici: psycholog OSPOD. Důvod je zástup za mateřskou dovolenou.

Vypsáno výběrové řízení na pracovní pozici: sociální pracovník OSPOD. Důvod je zástup za mateřskou dovolenou.

Vypsáno výběrové řízení na pracovní pozici správce Domu s pečovatelskou službou z důvodu úmrtí zaměstnance.

 

Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 20

V současné době jedna výpověď ze strany zaměstnance. Důvod je odchod do důchodu – vypsáno výběrové řízení.

 

Odbor hospodářské správy a investic – počet zaměstnanců naplněn.

 

Odbor životního prostředí a dopravy – počet zaměstnanců naplněn.

 

Odbor informatiky – počet zaměstnanců naplněn.

 

Prev Adventní koncert pro pěstouny na Chvalském zámku
Next Kam už bolest nemůže