Finance, majetek, kultura

Vážení spoluobčané,

dovolte mi stručně vás informovat o novinkách souvisejících s gescemi, které v rámci rady městské části vykonávám.

Účetní závěrka a závěrečný účet MČ za rok 2020

Rada městské části odsouhlasila účetní závěrku a závěrečný účet městské části za rok 2020. Oba materiály byly také zařazeny na program jednání zastupitelstva dne 21. června.

Přezkoumání hospodaření za rok 2020

Magistrát hl. m. Prahy provedl přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2020, které se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Konečná zpráva byla MČ předána dne 14. května. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), Odbor kontrolních činností MHMP konstatoval, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

Odpuštění nájmů – duben 2021

Rada městské části schválila jako pronajímatel odpuštění úhrady nájemného (netýká se záloh na služby) za užívání prostor sloužících k podnikání za dobu 4/2021, tj. jeden měsíc, a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 196 a ze dne 26. 3. 2021 č. 314 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) xa následných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících.

Schválení účetních závěrek a rozdělení hospodářských výsledků PO

Rada schválila účetní závěrky a rozdělení hospodářských výsledků všech našich 10 příspěvkových organizací. Všechny naše školské i kulturní instituce uzavřely své hospodaření za rok 2020 v kladných číslech.

Krásné prázdniny vám přeje

 

Vilém Čáp, I. místostarosta

Prev Vítězství na Letní lize v Uhříněvsi
Next Rozhodněte o nejlepším adaptačním opatření na změnu klimatu