Fórum prevence na Chvalském zámku

Fórum prevence na Chvalském zámku

V pondělí 11. listopadu se na Chvalském zámku konalo  Fórum prevence, první setkání zaměřené na kriminalitu v Horních Počernicích.

aktuality_forum-prevence

Pozvání přijali zástupce vedoucího oddělení pro výkon služby místní Policie ČR npor. Ondřej Volf a zástupce ředitele Obvodního ředitelství MP Praha 14 Richard Tauer, dále bezpečnostní znalec Vladimír Oliberius, zástupci místních škol a školek, Domu dětí a mládeže, SKP Hopo, Neposeda, za Klub seniorů paní Barcalová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Ing. Monika Brzkovská a sociální pracovnice odboru.
Diskuse probíhala především nad tématem legálních i nelegálních ubytoven na území naší městské části. Zástupci obou složek policie Volf i Tauer zmínili, že před dvěma lety proběhla důkladná razie cizinecké policie na našem území, nicméně žádné závažné pochybení nebylo zjištěno. Přesto paní starostka poznamenala, že se na městskou část obrací stále více občanů nespokojených s chováním cizích státních příslušníků, ať už jsou to odpadky, rušení nočního klidu, opilství a navrhla, aby opět podobná aktivita proběhla.

Navazujícím tématem byla bezpečnost u základních škol, kdy dopravní situace v těchto lokalitách je pochopitelně znepokojivá pro rodiče, kteří mají obavu o bezpečí svých dětí. Bohužel myšlenka, aby policie obsadila všechny přechody u škol v ranní špičce, není možná z důvodu personálního podstavu. Padl návrh, aby místní přechody obsadili dobrovolníci, jak již je to zavedeno v jiných městech naší republiky, kde od 7.15 do 8.00 hodin stojí u přechodů dobrovolníci například z řad seniorů nebo rodičů a dohlížejí na bezproblémový příchod dětí do školy.
Dalším předmětem debaty byla drogová problematika, kdy si obyvatelé všímají potulujících se lidí, kteří si do Horních Počernic „jedou“ pro svou denní dávku.
Velmi věcná připomínka, která na schůzce zazněla, se týká sociálních sítí, kdy se vypisují dalekosáhlé komentáře, lidé si mezi sebou předávají různá doporučení řešení situací, nicméně zásadní je obrátit se na policii, sociální síť za nás žádné problémy nevyřeší.

Městská část tímto apeluje na občany, aby neprodleně volali linku 158 nebo 156, a to v případě, kdy mají podezření na jakoukoli páchanou trestnou činnost. Apelujeme proto na vás – volejte vždy linku 158 nebo 156!

 

Veronika Jáně, koordinátorka projektu Zdravá městská část

 

 

Prev Mikulášská
Next Vánoční bohoslužby