Hora „Říp“ – obraz paní Emílie Krajňákové

Hora „Říp“  – obraz paní Emílie Krajňákové

V minulém čísle HPZ jsem vám, počernickým čtenářům, představil, co nového během nuceného uzavření škol vzniklo na školní chodbě. Obraz Vesmíru a Strom knihovník sklidil u každého zasloužený obdiv. Zatímco vyučující denně, s obětavostí pedagogickému poslání vlastní, několik hodin ONLINE vyučují, tak ani některé naše paní vychovatelky a asistentky nezahálely. Bylo vám však v minulém čísle také slíbeno, že se pro vás další velké překvapení chystá.

Tedy správněji napsáno – již bylo dlouho nachystáno, jen se připravovala vlastní realizace. Paní Krajňáková chtěla, aby chodbu zdobilo něco s úzkou vazbou k našemu národu, k vlasti, něco, co by navazovalo na ten Vesmír, který zdobí vstup do druhého patra školní budovy. Proto si paní Krajňáková opatřila všechny dostupné knihy s pověstmi se vztahem k Čechám, aby právě v obsahu pověstí hledala námět pro znázornění jakéhosi středobodu našich dějin. Nakonec se dostala až k téměř mystické hoře Říp, aby opět v nadčasové symbolice dala jasný impulz k uvědomění si, kdo jsem a kde jsou naše kořeny.

Nic na obraze není náhoda, vše má svůj hluboký smysl a důvod, proč právě v daném místě se na obraze nachází. Jako místo realizace se stalo odpočívadlo na schodišti do prvního patra. Pokochejte se tedy společně s námi alespoň na fotografii, co velkolepého nám toto obtížné období přineslo. V době běžného provozu školy by se uvedené dílo nepodařilo nikdy realizovat. Za zmínku stojí i skutečnost, že obraz malovala paní Krajňáková, ale řadu podkladů vytvářely její věrné žačky, které si pro svou tvorbu vychovává; je to paní asistentka Tománková a paní asistentka Strejčková. Moc děkujeme naší „Milce“ za toto nádherné dílo, stejně jako paním asistentkám, které stejně jako v minulosti starým mistrům umění pomáhali učedníci, tak nyní i ony vytvářely uvedené dílo. Závěrem ještě patří poděkování panu Tomáši Warausovi za velmi ochotné a bezplatné zapůjčení lešení, které bylo pro rozsáhlost obrazu nezbytné. Lešení měla nakonec škola i s dopravou a sestavením. Děkujeme!

Určitě pro vás najdeme, po uvolnění aktuálního koronavirového opatření, příležitost vám skutečný obraz ukázat.

Pokud chcete vidět, jak dílo vznikalo, podívejte se na naše webové stránky: www.zschvaly.cz.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Prev ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Next Nová zeleň v našich ulicích