Horní Počernice by měly zůstat rezidenční částí Prahy

Horní Počernice by měly zůstat rezidenční částí Prahy

Jiřího Šebka trápila dopravní situace Počernic, které jsou obklopeny dálnicemi. Dopravní situace a zejména Silniční okruh kolem Prahy byl hlavním impulsem k tomu, aby vstoupil do komunální politiky.

S jakou vizí jste vstoupil do komunální politiky?

Důvodem mého vstupu do komunální politiky byl primárně zájem o informace a dění kolem dostavby Pražského okruhu, a především realizace opatření, která eliminují hluk a působí na zlepšení životního prostředí v Horních Počernicích a okolí. O silniční okruh kolem Prahy se dlouhodobě zajímám jako obyvatel naší městské části, který s rodinou bydlí přímo u dálnice D11 ve Svépravicích. Dálnice naší městskou část lemují ze tří stran. Náš život proto zásadně ovlivňují.

Splnila Vaše očekávání?

Musím říci, že nesplnila. Vzhledem k tomu, že státní aparát a úředníci jsou zkostnatělí, tak vše trvá strašně dlouho, stále se na něco čeká a čas tím pádem rychle plyne. Přijde mi, že lidé žijící v okrajových částech Prahy náš stát příliš nezajímají. Je potřeba si plnit politické cíle, zdánlivě „řešit dopravu“, třeba i projektem ze 60. let, jako v případě Pražského okruhu. Ten přivede kamionovou dopravu přímo do města, do blízkosti obytné zástavby, zlikviduje cenná přírodní zázemí, jakým je v Praze například přírodní park Drahaň-Troja a napáchá tak více škody než užitku. Pro politiky je ale hlavní být vidět před občany! A k tomu už se příliš nehodí hledat alternativní řešení, porovnat například obě varianty okruhu a z informací posléze vyjít. Do toho už se nikomu nechce. Přitom by Regionální varianta okruhu mohla vyjít i levněji.

Myslíte, že by Regionální varianta okruhu šla ještě vystavět? Zastavěnost mnohých území, kde by měla procházet, je dnes již velmi vysoká.

Regionální variantu okruhu samozřejmě postavit lze, je to jen o jednání vlády. Ta by měla mít jako jasnou prioritu odvedení dopravy z centra Prahy i jejích okrajových částí. Postavením okruhu kolem Prahy se jen problém ze Spořilova přesune na Černý Most, návazně pak na Klíčov, Satalice, Letňany… Jsem přesvědčený, že by se mělo jednat rychle o tom, aby tady vznikla jako první Regionální varianta okruhu, která by sloužila jak pro osobní dopravu, tak pro tranzitní kamionovou dopravu a až následně dokončit okruh kolem Prahy, který by sloužil jen pro osobní automobilovou dopravu. Pokud se postaví pouze okruh kolem Prahy, který bude sloužit i pro tranzitní kamionovou dopravu, tak je to opravdu velmi špatné řešení a odneseme to zejména my.

Jaké oblasti v komunální politice jsou Vám nejbližší?

Za období, kdy se v komunální politice pohybuji, jsou mi nejvíce blízké sport a podpora sportování dětí. Jsem velmi rád, že ve sportovní komisi, jejímž jsem členem, se sešla parta stejných nadšenců. Jsme schopni se velice dobře dohodnout a fungovat.   

Na čem jste se konkrétně například dohodli?

Řešili jsme například Základní školu Chodovická a její revitalizaci sportovního areálu, dále jsme dali podnět k obnovení drakiády a nacházíme shodu v rozdělování dotací pro spolky a sportovní kluby v Horních Počernicích.

 

Která témata Vás nejvíce trápí a máte nějaké řešení, které by pomohlo situaci zlepšit?

Témat, která mě trápí, je více. Domnívám se, že zlepšit by bylo možné financování některých kulturních institucí. Všichni o mé osobě vědí, že nejvíce mne trápí knihovna. Vůbec nerozporuji, že mít knihovnu je pro městskou část přínosem a nelíbí se mi, jakým způsobem funguje její ekonomická stránka. Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvkovou organizaci a tuto financuje městská část, tak do ní také na začátku roku nalije peníze – skoro 6 milionů korun a pak to již nikoho nezajímá. Na konci roku se provede vyúčtování a když to vyjde, tak je vše v pořádku a zavře se za tím voda. To mi nepřijde správné. Měla by se hledat řešení, jak vše v dnešní době zlevnit, případně sledovat a optimalizovat. Ředitelé našich kulturních organizací jsou přístupni komunikaci, zajímají se o nové trendy a projekty a myslím si, že jsou ochotní v tomto ohledu spolupracovat. Každý z nás má přece zájem na tom, abychom v rámci městské části hospodařili co nejefektivněji. Zejména v dnešní nelehké ekonomické době je to nesmírně důležité. V tomto směru vnímám v práci komunálních politiků v Horních Počernicích, kteří kulturu mají v gesci, značný prostor pro zlepšení.

 

Co naopak považujte v Horních Počernicích za zdařilý projekt?

Za zdařilý projekt považuji výstavbu Kuprova domu se startovacím bydlením. Řešení dostupného bydlení je pro mě v práci zastupitele v současné době stěžejní cíl. Stejně jako stálé zkvalitňování občanské vybavenosti. Ještě když jsme byli ve vedení radnice, tak se nám za velmi krátkou dobu podařilo dostat z magistrátu dotaci na půdní vestavbu v ZŠ Spojenců ve výši 15 milionů korun. Jsem si jistý, že o další rozvoj našich základních a mateřských škol je třeba dbát. Žáci potřebují nové zázemí a prostory a jsem moc rád, že u oblíbené svépravické školy se to během našeho působení podařilo. Dalším zdařilým projektem bylo oživení spolku dobrovolných hasičů, kterým se dříve nikdo nevěnoval. Začala s tím až moje kolegyně z HOP Daria Češpivová v době, kdy působila na radnici jako místostarostka. Nyní jsme v situaci, kdy se v rámci městské části Horní Počernice na zastupitelstvu podařilo odsouhlasit vznik jednotky dobrovolných hasičů. V určitém horizontu si dovedu představit, že u nás bude i krásná hasičská zbojnice, jakou mají například Běchovice.

Jak byste rád viděl Počernice v horizontu 10, 20 let?

Horní Počernice by se měly stát takovou částí Prahy, kde si každý najde svou část klidu a odpočinku. Určitě by neměly být pouhým cílem developerů, kteří území vytěží a následně je opustí. Nejsem zastáncem výstavby vícepodlažních domů. Horní Počernice by měly podle mého soudu zůstat rezidenční částí Prahy.

Územní plán však dnes dovoluje stavět na území Horních Počernic vícepodlažní bytové domy.

To sice ano, ale zastupitelé si schválili Deklaraci pro výstavbu, která určuje pravidla pro jednání s developery, kterými by se měli řídit a měl by akceptovat podmínky městské části. Dnes to funguje tak, že přijde developer, řekne, že tady chce postavit 900 bytů, ty postaví, prodá a už ho dál nezajímá, jak bude řešena kanalizace, jak tato výstavba zatíží dopravu, kam dají lidé děti do školek a škol, kam budou chodit sportovat. Jednomu developeru se schválí, že se postaví čistička pro 300 bytů, přijde hned další, proč jemu se nepostaví další pro 900 bytů. Kdo se následně bude starat o ty čističky? Další problém je třeba s parkovacími místy. Pro 900 bytů má být okolo 1 000 parkovacích míst. Jenže v dnešní době má většina domácností dva automobily a to nepočítáme návštěvy. Kde budou ostatní parkovat? Samozřejmě v okolních ulicích, kde budou ale překážet dalším obyvatelům. To už však developer neřeší. Toto je jeden z mnoha problémů, které s sebou výstavba velkých bytových komplexů nese.

Myslím, že je potřeba se na to dívat úplně obráceně. Máme tady volnou kapacitu čistírny odpadních vod, dostatek škol, školek, bezproblémovou dopravu, takže můžeme povolit výstavbu dalších bytů či domů.

Vezměte si i třeba plánovanou křižovatku Beranka. Postaví se sjezd na ulici Ve Žlíbku. Na dálnici se stane nehoda a všechna auta sjedou prvním výjezdem, který jim to dovolí, tedy přes nás. Dokážete si představit, jak to v tu chvíli tady u nás bude vypadat?

Co rád děláte ve svém volném čase?

Velmi rád v zimě lyžuji, s dětmi jsem na stará kolena začal jezdit ve snowparku, kde sjíždíme různé překážky a skoky. V letním období si s chutí zahraji s kamarády nohejbal nebo fotbal se starou gardou SC Xaverov.

Foto: Emilie Moláčková

Jaké je vaše oblíbené místo v Počernicích?

Vzhledem k tomu, že bydlíme ve Svépravicích, tak zde určitě Biologické rybníky, park V Ladech a Klánovický les. Jinak velmi oblíbeným místem pro setkání s kamarády je pro mě Tenis club na Xaverově. Je tam opravdu velmi dobrá a kamarádská atmosféra a mohu proto ostatním jen doporučit.

 

Lenka Bartáková, redaktorka

 

 

 

 

 

 

 

Prev Můj svět – obrazy Pavla Koťana
Next Lyžařský kurz