Hornopočernické mosty

V lednovém čísle Hornopočernického zpravodaje jste si mohli přečíst souhrnnou informaci o plánovaných rekonstrukcích mostů na území naší městské části. Dnes se soustředíme na výměnu mostů na železniční trati v rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“.

odbory_mosty

Most nad komunikací Bártlova

Podjezd pod mostem Bártlova bude uzavřen od 21. 3. do 13. 6. 2022. Po dobu rekonstrukce mostu bude pod mostem Bártlova umožněn průchod pro pěší, vyjma prvních 7 dnů (tj. od 21. 3. do 27. 3. 2022), kdy bude probíhat demolice mostu. Od 21. 3. do 27. 3. 2022 bude zajištěn průchod pro pěší přes propustek pod železniční tratí ve Vidonické ulici.

Autobusová zastávka Čertousy bude v jednom směru přesunuta ke křižovatce ulic Bártlova a Za Čertousy a ve druhém do ulice U Županských.

 

Propustek pod železniční tratí Vidonická/Cirkusová

Rekonstrukce propustku pod železniční tratí ve Vidonické ulici započne až po 27. 3. 2022, kdy bude obnoven průchod pro pěší pod mostem Bártlova. Až do ukončení rekonstrukce nebude možné propustkem procházet ani jezdit na kole.

 

Most nad komunikací Ve Žlíbku

Ulice Ve Žlíbku v úseku pod železničním mostem bude zcela uzavřena po dobu demolice mostu od 29. 3. do 4. 4. 2022. Poté bude po dobu 21 dnů (do 26. 4. 2022) umožněn jednosměrný kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací.

Od 27. 4. 2022 bude následovat kompletní uzavírka do 20. 6. 2022.

 

Železniční přejezd Lukavecká

V rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ bude též kompletně zrekonstruován železniční přejezd v Lukavecké ulici. Občané se budou muset připravit na zvýšený provoz vozidel stavby.

popiska fotky:

Nový železniční most nad ulicí Ve Žlíbku bude mít stejnou podjezdnou výšku jako most stávající, ale bude dostatečně široký, aby pod ním mohla vést smíšená stezka pro pěší a cyklisty

 

OŽPD

 

 

 

Prev PARKOUR V HORNÍCH POČERNICÍCH
Next DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ A MŠ