Hornopočernické mosty

Vážení občané, již v lednovém čísle Hornopočernického zpravodaje jste si mohli přečíst souhrnnou informaci o plánovaných rekonstrukcích mostů na území naší městské části. Dnes se soustředíme na výměnu mostů na železniční trati v rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“, jejíž první etapa se z důvodu nedostatku železných komponentů protáhla z původně plánovaného termínu 8. 6. do 21. 6. u mostu Ve Žlíbku a až do 10. 7. 2022 u mostu Bártlova.  V létě bude zahájena 2. etapa stavby Optimalizace trati v úseku od Zelenče po Nádraží Horní Počernice a čekají nás další omezení v tomto rozsahu:

Most nad komunikací Bártlova:

Komunikace pod mostem Bártlova bude uzavřena od 6.8.2022 do 30.10.2022. Po celou dobu stavebních prací bude pod mostem Bártlova umožněn průchod pro pěší. Na konci stavebních prací bude na žádost TSK obnovován povrch na komunikaci.

Propustek pod železniční tratí Vidonická/Cirkusová:

Propustek bude do 15.10.2022 zcela uzavřen, poté budou probíhat dokončovací práce a bude otevřen pro pěší.

Most nad komunikací Ve Žlíbku

Ulice Ve Žlíbku v úseku pod železničním mostem bude od 8.8.2022 do 31.10.2022 uzavřena. Po celou dobu stavebních prací bude pod mostem umožněn průchod pro pěší. V průběhu října se začne daná komunikace kompletně rekonstruovat.  Protože se most rozšiřuje, přibude i tolik potřebný chodník. Také bude upravena nivelita povrchu vozovky, takže po mnoha letech zmizí obrovská louže.

Železniční přejezd Lukavecká

V rámci v rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ bude též kompletně zrekonstruován železniční přejezd v Lukavecké ulici. Uzavírka přejezdu bude v termínu od 15.8. do 6.9.2022. Občané se budou muset připravit na zvýšený provoz vozidel stavby.

Cirkusová ulice:

V Cirkusové probíhá rekonstrukce dešťové kanalizace, která vede v zeleném pásu mezi komunikací a železniční tratí. Tato kanalizace je až 5 metru hluboko, tudíž je potřeba využívat větší stavební stroje, které omezí provoz v Cirkusové ulic až do 31.7.2022.

Objízdné trasy budou stejné jako u první etapy realizace stavebních prací, opět bude provoz na křižovatce Bystrá x Náchodská řízen pomocí světelné signalizace.

Ti občané z Čertous, kteří si ještě nepožádali o povolenku k vjezdu Cirkusovou ulicí tak mohou učinit na našem odboru. Ti, co již povolenku vystavenou mají, nebudou muset podávat novou žádost, prodlouženou povolenku jim automaticky pošleme poštou.

Moc se, Vážení občané, omlouváme za kompilace, termíny uzavírek v druhé etapě stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ jsme obdrželi od investora stavby až v pátek 10. 6. 2022 a to až po urgenci, takže jsme Vás s nimi nemohli seznámit dříve.

 

OŽPD

 

 

 

Prev Dopravní soutěž mladých cyklistů na Stoliňské
Next ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA