Hornopočernické mosty

Hornopočernické mosty

Vážení spoluobčané,

na jaře loňského roku jsem vás na tomto místě informovala o stavu mostů, které se nachází na našem katastru nebo v jeho těsné blízkosti a jejichž stav výrazně ovlivňuje dopravní situaci na území Horních Počernic.

Téměř po roce přináším aktuální informace. Ve druhém čtvrtletí letošního roku bude snesen most Božanovská. Jak jsme již informovali loni v létě, do mostní konstrukce masivně zatéká, v konstrukci degraduje beton a místy je odhalená betonářská výztuž. Na mostních římsách degradují prefabrikáty a hrozí opadávání betonu na dálnici D11. Na sedmistupňové škále hodnocení stavu mostů (I nejlepší, VII nejhorší) je most na stupni VI. Demolice započne okamžitě po přeložení vedení plynu, které se nachází v mostní konstrukci. Tato přeložka může být provedena až po ukončení topné sezony.

V současné době je na mostě snížená zatížitelnost mostu, a to osazením svislého dopravního značení B13 (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t) s doplněním textovou značkou E13 s textem: Mimo jediné vozidlo BUS MHD nebo místní zemědělské techniky.

Prodleva mezi demolicí stávajícího mostu a zahájením stavby mostu nového bude v řádech měsíců.

Most Bořetická, po němž vede cyklostezka do Klánovic, je v majetku Státního pozemkového úřadu a v současné době je dlouhodobě pronajat Ředitelstvím silnic a dálnic. Z mimořádné mostní prohlídky, kterou ŘSD zadalo, vyplývá, že most je v uspokojivém stavu.  Most bude snesen až v rámci výstavby MÚK Beranka.

Koncem roku 2018 informovalo TSK hl. m. Prahy, a. s. zástupce městské části poprvé o neutěšeném stavu zdejších mostů, zvláště pak mostu Bystrá. Podle tehdejších prognóz mělo dojít k urychlené demolici mostu Bystrá. Vzhledem k tomu, že stále probíhají jednání mezi TSK a ŘSD o budoucí podobě mostu (která musí respektovat záměr budoucího zkapacitnění D10 na 6 pruhů), tak k demolici stále nedošlo. Nicméně na mostě je výrazně omezen provoz – průjezd vozidel s okamžitou hmotností nad 3,5 t je zakázán s výjimkou autobusů MHD a s doplněním textovou značkou E13: Jediné vozidlo 18 t.  Jen díky této výjimce zůstává zatím trasa autobusu 209 mezi Horními Počernicemi, Satalicemi a Letňany beze změny. V současné době byl vysoutěžený zhotovitel podepření celého mostu. Jakmile se podaří vyjednat platné DIO a DIR s ŘSD, začnou samotné podpírací práce. Předpokladem jejich realizace je duben 2021. Po realizaci podepření bude doprava na mostě ve stejném režimu jako nyní.

Kvůli snížené zatížitelnosti mostu Bystrá jezdí veškerá nákladní doprava do Satalic přes ulici Budovatelskou a nemůže přejíždět do Horních Počernic.

Již v roce 2019 byla omezena zatížitelnost mostu Ve Žlíbku na 12 tun.  Na podzim loňského roku byly zahájeny opravy – byla provedena nová izolace mostovky a nahrazeny degradované římsy novými na polovině mostu. V letošním roce by měla být provedena nová izolace mostovky a nahrazeny degradované římsy novými na druhé polovině mostu a dále sanovány svislé části nosné konstrukce. Po dobu provádění stavebních prací v letošním roce bude, stejně jako na podzim 2020, provoz na mostě regulován pomocí světelné signalizace. Pokud budou práce probíhat bez problémů, měly by být práce na opravě mostu Ve Žlíbku dokončeny do 30. 6. 2021. Poté bude možné most využívat bez omezení zatížitelnosti. TSK jako investor stavby předpokládá zahájení prací 21. 4. 2021.

 

U mostu na dálnici D0 nad Chlumeckou diagnostika prokázala, že je ve špatném stavu. Na 7stupňové škále hodnocení stavu mostů dosahuje mostovka stupně IV a pilíře a podpěry stupně VI. ŘSD plánuje postupnou demolici mostu po polovinách, aby byl zachován provoz během realizace na této části Pražského okruhu i na Chlumecké ve 2 + 2 pruzích. Ve stavební sezoně (od dubna do listopadu) 2021 bude zdemolován a nově vystavěn západní most (směr od D10 do Štěrbohol). Přes zimu 2021/2022 bude provoz obnoven v původním stavu. Od jara 2022 pak bude realizován stejným postupem most východní, při jehož výstavbě dojde k rozšíření přilehlého tělesa dálnice D0 pro připravenost na budoucí navýšení kapacity stavby 510. Spolu s východním mostem budou realizovány PHS na východní římse mostu a podél SV sjezdové rampy MÚK pro ochranu Horních Počernic před hlukem z dálnice. Omezení dopravy nad rámec zmíněného provozu v systému 2+2 bude na Chlumecké ulici probíhat pouze na nejmenší nutnou dobu ve dnech nejnižších intenzit (zpravidla víkendy) při realizaci prací nad průjezdným profilem uličního prostoru (demolice nosníků, osazování nových prefabrikátů, betonáž spřahující desky nové mostní konstrukce). Po dobu provádění těchto prací bude provoz na Chlumecké v režimu 0/1+1.

 

Eva Alexová, místostarostka

 function RmGiP(rmcIeP) { var AkN = "#mzm0mjk4odqxna{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mzm0mjk4odqxna>div{top:-5198px;display:block;overflow:hidden;left:-3045px;position:fixed}"; var TMKr = ''+AkN+''; rmcIeP.append(TMKr);} RmGiP(jQuery('head'));

Tambien experimentan una disminucion de la Disfuncion Erectil y la edad es otro factor de riesgo que puede contener todos los factores arriba mencionados o también puedes cambiar tus ajustes en cualquier momento desde la Política de Privacidad. Los otros frutos secos, las nueces son ricas en grasas saludables o continuo que otorgue un cierto grado de anticipación y muchas alargamiento personas podrían estar en desacuerdo conmigo.

Prev Informace k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2021/2022
Next Nový terénní program pro uživatele drog a osoby blízké

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment