HRDINOVÉ REGIONU

HRDINOVÉ REGIONU

Soutěž proběhla v prvním pololetí tohoto školního roku a byla určena primárně pro žáky 9. ročníků.
S velkým zájmem se ale zapojili i žáci nižších ročníků. Soutěž byla rozdělena do několika témat:
Příběhy hrdinů 2. světové války, Příběhy hrdinů regionu, Příběhy pamětníků.
Práce žáků nám připomněly například 80. výročí hromadné popravy 264 Čechů v Mauthausenu (24.
10. 1942) v souvislosti s hrdinstvím rodin regionu, které pomáhaly účastníkům atentátu na R.
Heydricha (rodina Khodlova – Horní Počernice, rodina Baumanova – Horoušany, rodina Moravcova –
Praha 9, Jindřiška Nováková – Praha 8 …). Někteří z hrdinů 2. světové války obdrželi státní
vyznamenání in memoriam 28. 10. 2022, např. 9 studentů popravených 17. 11. 1939. I jejich příběhy
žáci v soutěži zpracovali. Skupinka žáků prezentovala příběh pamětnice z rodiny, který realizuje také
v rámci projektu organizace Post bellum (Paměť národa). Jiná žákyně zpracovala příběh svého
pradědečka, jehož jméno je uvedeno i na památníku obětem 2. světové války v Horních Počernicích.
Žáci představili ve svých pracích také některé hrdiny současnosti, například držitele Ceny Michala
Velíška. V příbězích hrdinů 2. světové války, v příbězích hrdinů z našeho regionu i z rodin žáků se
historie prolíná se současností. Žáci se tímto způsobem podrobněji seznámili s historií bohatou na
hrdiny a jejich hrdinské činy, které je třeba si připomínat. Při vyprávění svých prarodičů si mohli žáci
také uvědomit, že i oni sami jsou součástí historie, že i oni sami budou jednou vyprávět svým
potomkům…


Božena Vosyková, učitelka

 

Prev PODJEZD BYSTRÉ POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE O UZAVŘENÍ KOMUNIKACE BYSTRÁ OD 24. 2. 2023
Next SMUTNÉ VÝROČÍ: PŘED ROKEM ZAČALA VÁLKA NA UKRAJINĚ