Hudební festival u sv. Ludmily letos již podeváté

Hudební festival u sv. Ludmily letos již podeváté

Devátý ročník svatoludmilského hudebního festivalu je za námi. Stal se již neodmyslitelnou součástí podzimního kulturního dění v Horních Počernicích. Letošní ročník zachoval strukturu koncertů pořádaných střídavě v kostele sv. Ludmily a v sále Chvalského zámku během tří pátků měsíce září. Záštitu nad pořádáním festivalu převzal starosta MČ pan Mgr. Petr Měšťan.

Na zahajovacím koncertu 16. září 2022 v kostele sv. Ludmily vystoupila varhanice Linda Sitková s hobojistkou Jaroslavou Čihákovou Tajanovskou s programem, který představil chvalské varhany jako nástroj sólový a také jako nástroj doprovázející sólový hoboj.

Mimořádným zážitkem bylo vystoupení Londýnského flétnového kvarteta i Flautisti v sále Chvalského zámku 23. září. Členky tohoto souboru založeného v roce 2009, které pocházejí z České republiky, Rakouska a Dánska, se potkaly při studiu na londýnské Royal College of Music. Nápaditý program zahrnoval skladby šesti staletí, od středověku až po současnost, který byl interpretován na víc než 50 flétnách pocházejících z období renesance, baroka a samozřejmě také ze současnosti.

Letošní ročník festivalu uzavřelo vystoupení souboru Ad vocem s uměleckým vedoucím a loutnistou Přemyslem Vackem a sopranistkou Annou Hlavenkovou s programem nazvaným Svět mezi zemí a nebem v centru Evropy 17. století.

Pořadatelem festivalu je Farnost Chvaly spolu s Chvalským zámkem. Realizace by nebyla možná bez štědré finanční podpory MČ Praha 20. Jsme vděční také všem ostatním podporovatelům, k nimž patří P3 Park Horní Počernice, Restaurace Sezóna, květinářství Belle rose, Newton Media a Pekařství Moravec. Věříme, že všichni, kteří některý z koncertů letošního festivalu navštívili, si odnesli hluboký hudební zážitek a že na koncerty zavítají i během dalších ročníků v příštích letech.

 

Za organizátory: Pavel Jansa

 

Varhanice Linda Sitková u chvalských varhan (foto: J. Rezek)

 

Londýnské flétnové kvarteto i Flautisti po svém koncertu 23. září 2022 v sále Chvalského zámku (foto: J. Rezek)

Soubor barokní hudby Ad vocem a sopranistka Anna Hlavenková vystoupily na závěrečném koncertu festivalu 30. září 2022 v kostele sv. Ludmily (foto: J. Rezek)

Prev Adaptační kurz ve Střelských Hošticích
Next Chvalská škola oslavila 235 let