Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech se vydařil

Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech se vydařil

V poněkud nejisté situaci, která nepřeje živé kultuře, proběhl pod záštitou starosty MČ Praha 20 pana Mgr. Petra Měšťana s úspěchem sedmý ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech.

První koncert patřil komornímu souboru Collegium Marianum, který vystoupil v kostele sv. Ludmily s programem „Europa Galante“. Ve stylové interpretaci zazněla díla velikánů baroka i klasicismu.

Druhý koncert se tradičně konal na Chvalském zámku. Komorní soubor Prah-a-harP kvartet zaujal nejen svým neobvyklým a unikátním složením (čtyři harfy), ale především posluchačsky vděčným programem komponovaným zejména ze zdařilých úprav známých skladeb (Bachův Braniborský koncert č. 3, Griegova Suita Peer Gynt, Čajkovského Květinový valčík z baletu Louskáček nebo Smetanova Vltava). S velkým úspěchem se také setkala neformální příležitost prohléhnout si harfy a diskutovat s účinkujícími o tajích tohoto nástroje po skončení koncertu.

Na závěrečném koncertě vystoupil varhaník Michal Novenko. Připravil program s názvem „S J. S. Bachem z Čech až na konec světa“. Michal Novenko se podílel na přípravě zvukového konceptu chvalských varhan a cílem programu jeho koncertu v letošním roce významného bachovského výročí bylo ukázat široké spektrum zvukových možností chvalského nástroje při interpretaci skladeb nejen J. S. Bacha, ale také jeho českých současníků a francouzských a iberských barokních skladatelů.

Pořadatelé (ŘK farnost Chvaly spolu s Chvalským zámkem) jsou vděčni, že v koronavirové době mnozí partneři festivalu (především městská část Praha – Horní Počernice a pak řada dalších: společnost P3 Park Horní Počernice, a. s, Restaurace Sezóna, Oční klinika Horní Počernice, s. r. o., květinářství Belle rose, s. r. o., Newton Media, a. s. a Pekařství Moravec, s. r. o.) měli ochotu tuto kulturní aktivitu opět podpořit a četní posluchači měli odvahu se koncertů zúčastnit. Věříme, že to tak bude i v příštích letech, v nichž festival, doufejme, bude úspěšně pokračovat.

Za organizátory: Pavel Jansa

Collegium Marianum v kostele sv. Ludmily v rámci 7. ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily

 

Vystoupení souboru Prah-a-harP kvartet na Chvalském zámku v rámci 7. ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily

 

Prev Ptáčkovi v Bulharsku
Next Epidemiologickou situaci bude nově znázorňovat systém hodnocení PES