I přes pandemii skauti stále vybírají na klubovnu

Jelikož pandemie zasáhla i naše skautské středisko, všechny naše oddíly musely přejít na on-line činnost. Ale i tak neustáváme s jednou pro naše skautské středisko velmi důležitou činností a tou je výběr peněz na stavbu nové klubovny. Proč vlastně novou klubovnu potřebujeme? Protože naše středisko má v současnosti okolo 370 členů, oproti tomu v roce 2018 jsme měli 260 členů, to znamená, že do třech kluboven, které máme pronajaté, se už teď stěží vejdeme.

Jak by měla naše klubovna vypadat? Především se snažíme, aby byla co nejvíce utilitární, abychom využili veškerý prostor, který ve stavbě budeme mít. Jde o dvoupodlažní stavbu, která má kvádrový tvar. V nové klubovně chceme mít skladovací prostory pro táborové vybavení a čtyři místnosti pro klubovny, aby v ní mohly být až čtyři družiny skautů či skautek naráz. Samozřejmostí jsou záchody a koupelna. Ohledně konstrukce jsme stále ve fázi hledání dodavatele, bohužel naše možnosti jsou ekonomicky omezené, tak hledáme dodavatele, který nám to bude schopen zajistit co nejlépe a nejlevněji. Co víme, je, že klubovnu si budeme stavět svépomocí. Je to ekonomicky nejefektivnější varianta. Budeme si tedy hledat dodavatele k jednotlivým stavebním komponentům sami. Chceme si, co je možné, udělat sami. Myslíme si, že si takto klubovny budou děti, které máme svěřené, více vážit. Závěrem je nutno zdůraznit, že stavba klubovny, byť je pro nás důležitá, tak není tou nejdůležitější částí v našem skautském působení, tou je výchova dětí. Avšak abychom děti mohli vychovávat, tak potřebujeme pro to mít prostory. Naše prognózy jsou takové, že bychom do dvou let klubovnu mohli mít.

Za skauty: Jan Haken

Prev Ministerstvo zdravotnictví spustí registrace na očkování pro učitele a osoby starší 70 let. Do očkování se nově zapojí také praktičtí lékaři
Next Přála bych si, aby se společenský život znovu obnovil