Informace k antigenním testům pro sebetestování

Platnost výjimek udělovaných na jaře roku 2021 skončila ke dni 30. 6. 2021. Nadále je za účelem provedení testu laickou osobou (sebetestování) třeba používat výhradně testy opatřené certifikátem oznámeného subjektu. Takto certifikované testy lze od testů necertifikovaných rozeznat např. povinným uvedením čísla oznámeného subjektu vedle značky CE na obalu výrobku. Seznam certifikovaných testů pro sebetestování lze nalézt na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků.

Ministerstvo zdravotnictví v současné době neplánuje udělovat výjimečná povolení pro antigenní testy dle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.

Prev Kulturně komunitní centrum
Next Počernice na svoje obrození teprve čekají