Informace k zápisům do 1. tříd základních škol pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisům do 1. tříd základních škol pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce, tj. zápisů do 1. tříd základních škol. Právní předpisy se v otázkách zápisů pro letošní rok nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude však organizace zápisů přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

V MČ Praha 20 bude zápis do 1. tříd základních škol probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole a současně je upřednostněno, pokud je to možné, podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen dle § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ve stanoveném dubnovém termínu ředitelem školy.

Školské obvody základních škol zřízených MČ Praha 20 jsou uveřejněny na: www.pocernice.cz („Rodiče a děti“ – „Školství“ – „Základní školy“ – „Školské obvody ZŠ“).

  • Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce čí podání žádosti o odklad povinné školní docházky

Žádosti podává zákonný zástupce dítěte v termínu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 včetně, a to prostřednictvím:

  • datové schránky
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • případně dle konkrétní situace osobně do školy – po domluvě, či ve vymezeném čase
  • případně dle konkrétní situace poštou.

Upozornění – podání žádosti dle bodu 1) – 4) musí být provedeno nejpozději v termínu do 16. 4. 2020 včetně, kdy rozhodujícím bude datum přijetí podání u provozovatele poštovních služeb, nebo čas a datum odeslání dokumentu elektronicky či datovou schránkou.

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je zákonný zástupce povinen potvrdit žádost do 5 kalendářních dnů (nejlépe osobně po předchozí domluvě, či ve vymezeném čase), jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

 

Další podrobné informace a instrukce k organizaci zápisu, kritéria přijímání, kontakty, atd. naleznete na webových stránkách jednotlivých základních škol:

  • Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

http://zs-hp.cz/

 

  • Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823

http://www.zschvaly.cz/

 

  • Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250

http://www.fzschodovicka.cz/

 

  • Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408

http://www.zsspojencu.cz/

 

 

 

 

 

 

Prev Začal příjem žádostí v programu COVID – Veletrhy/kongresy
Next MONITORING ZÁPACHU