Informace k zápisům do mateřských a základních škol pro školní rok 2022/2023

Informace k zápisům do mateřských a základních škol pro školní rok 2022/2023

Zápisy do mateřských škol a základních škol proběhnou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle případných opatření MŠMT.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání

Zápisy do MŠ proběhnou v souladu s právními předpisy a uskuteční se v období od 2. května 2022 do 16. května 2022. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu s §34 odst. 2 školského zákona.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (pro školní rok 2022/2023 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2022 dovrší pátý rok věku).

Zápisy k povinné školní docházce

Zápisy do ZŠ proběhnou v souladu s právními předpisy a uskuteční se dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna 2022 do 30. dubna 2022. Konkrétní termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel/-ka školy, a to v souladu s §46 odst. 1 školského zákona.

Informace o stanoveném konkrétním termínu a instrukce k organizaci zápisů do MŠ i ZŠ (mohou probíhat stejně jako v loňském roce na základě opatření MŠMT, tj. bez osobní přítomnosti dítěte a podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce), kritéria přijímání a kontakty budou v návaznosti na pokyny MŠMT včas zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských a základních škol.

Obdobně tak bude postupováno v případě dnů otevřených dveří ve zřizovaných mateřských a základních školách, a to v závislosti na aktuálním vývoji epidemiologické situace v ČR, kdy veškeré informace budou opět včas dostupné na webových stránkách a v případě zájmu bude možné školu či školku kontaktovat též písemně či telefonicky.

Kontakty na zřizované MŠ:

  • Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

http://www.ms-chodovicka.cz/

 

  • Mateřská škola U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115

http://www.msurybnicku.cz/

 

  • Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408, detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44

http://www.skolkaspojencu.cz/

Kontakty na zřizované ZŠ:

  • Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

http://zs-hp.cz/

 

  • Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823

http://www.zschvaly.cz/

 

  • Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250

http://www.fzschodovicka.cz/

 

  • Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408

http://www.zsspojencu.cz/

 

Kontakt na Mateřskou školu a Základní školu, Praha 9, Bártlova 83

Škola zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

 

  • Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83

https://www.skolabartlova

 

Helena Víchová, Odbor sociálních věcí a školství

 

Prev Velikonoční strom na Chvalské tvrzi
Next Talent Horních Počernic