INFORMACE O 3.KOLE HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ

INFORMACE O 3.KOLE HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ

Magistrát hl. m. Prahy zveřejnil informace o výstupu 3. kola strategického hlukového mapování a návrh akčního plánu snižování hluku v hlavním městě.

Návrh Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha je zpřístupněn na internetových stránkách:  http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/hluk/akcni_plan_snizovani_hluku/navrh_AP_snizhluku_aglomPraha_2019.html

 

Připomínky k akčnímu plánu je možné zasílat do 19. 8. 2019:

  • na e-mailovou adresu akcniplan_hluk@praha.eu
  • písemně na adresu Magistrát HMP, Odbor hospodaření s majetkem, „Akční plán“, Nám. Franze Kafky 1, 110 01  Praha 1

V tištěné podobě je materiál k dispozici na Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, kde je do něj možné nahlédnout v úřední dny PO a ST 8:00 –  12:00 a 13:00 – 18:00 a PÁ 8:00 – 11:00 hodin.

Prev HRAD JENŠTEJN OPĚT OTEVŘEN!
Next ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ NA „D10 MÚK SATALICE – MÚK RADONICE