INFORMACE O PODANÝCH KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

INFORMACE O PODANÝCH KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 (dále též „registrační úřad“) informuje, že obdržel následující kandidátní listiny volebních stran pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (názvy volebních stran jsou uvedeny v abecedním pořadí):

Název volební strany Typ volební strany
Hnutí Občanů Počernic, PRO Počernice a NEZÁVISLÍ Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů
Komunistická strana Čech a Moravy Politická strana / politické hnutí
Místní pro Horní Počernice Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů
ODS a TOP 09 s podporou nezávislých kandidátů Horních Počernic Koalice politických stran / politických hnutí
POČERŇÁCI A SOUKROMNÍCI Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů
Počernice JINAK Sdružení nezávislých kandidátů
SPOLEČNĚ PRO POČERNICE Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů
ŠANCE pro Počernice Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů

 

Do 25. 7. 2022 bude registrační úřad přezkoumávat předložené kandidátní listiny. Nebude-li mít podaná kandidátní listina náležitosti podle § 22 zákona číslo 491/2001 Sb., zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „volební zákon“) nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebude-li k ní připojena petice podle § 21 odst. 4, popřípadě petice nebude obsahovat potřebný počet podpisů, vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nejpozději 58 dnů přede dnem voleb (tedy do 27. 7. 2022), aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb (tedy do 1. 8. 2022). Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu.

Zároveň upozorňujeme volební strany na ustanovení § 22 odst. 2 volebního zákona „… Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí“. Poslední termín pro doplnění kandidátů nebo změnu jejich pořadí na kandidátní listině tedy je pondělí 25. 7. 2022 16:00. S ohledem na toto právo volebních stran doplňovat kandidátní listiny nebo měnit pořadí kandidátů, bude registrační úřad vydávat rozhodnutí o registraci volebních stran, případně rozhodnutí o škrtnutí kandidáta nebo rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny až po datu 25. 7. 2022, nejpozději však do 6. 8. 2022.

Další informace k procesu registrace kandidátních listin Vám poskytne Ing. Milan Hejkrlík (tel. 271 071 761, email: milan_hejkrlik@pocernice.cz) nebo Martina Procházková (tel. 271 071 654, email: martina_prochazkova@pocernice.cz).

Prev Informace k výluce na linkách 204 a 223
Next ZÁPACH KOUŘE VE VZDUCHU