Informace pro jubilanty

Od července obnovujeme zažité gratulace našim spoluobčanům při dosažení 75, 80 a 85 a více let. Zároveň všem jubilantům starším 81 let zasílá pan starosta blahopřání. Všechny tyto jubilanty též uvádíme ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje.  Pokud nemáte zájem být zveřejněni, prosím, zavolejte Haně Vostré na telefonní číslo: 271 071 607 nebo pište na e-mail: vitani@pocernice.cz.

Ing. Milan Hejkrlík, vedoucí odboru

Prev Od pátku se mohou k očkování registrovat cizinci a čeští občané bez veřejného zdravotního pojištění
Next Podpora čtenářské gramotnosti v rámci projektu MAP II - Výstava k výročí zavraždění sv. Ludmily