Informace pro jubilanty a rodiče

Informace pro jubilanty a rodiče

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace dočasně pozastavujeme osobní gratulace seniorům a společné Vítání občánků. Přihlášky pro Vítání občánků však přijímáme i nadále a společně je přivítáme v nejbližším možném termínu, kdy to bude možné. Přihlášku na akci Vítání občánků naleznete na stránce https://www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/ a můžete ji zaslat na e-mailovou adresu: vitani@pocernice.cz. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a nemohli bychom vám doručit pozvánku. Vítáme děti pouze z Městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce. Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku.

Jubilanty, kteří oslaví 75, 80 a vyšší narozeniny, uveřejníme ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje. Z důvodu ochrany zdraví je dočasně bohužel nenavštívíme s osobní gratulací, tak jak bylo doposud zvykem. Pevně věříme, že za několik měsíců se současná situace natolik zlepší, že budeme mít možnost se vrátit k dobré tradici osobních gratulací.

Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho jména v této rubrice NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na číslo: 271 071 607 Haně Vostré nebo pište na e‑mail: vitani@pocernice.cz.

 

Milan Hejkrlík, vedoucí Odboru živnostenského a občanskosprávních agend

 

Prev Informace ke dnům otevřených dveří a zápisům do mateřských a základních škol pro školní rok 2021/2022
Next Hasiči pomáhali v LRS Chvaly