INFORMACE Z KNIHOVNY

INFORMACE Z KNIHOVNY

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny

Od 14.9.2020 budou vrácené knihy opět muset procházet karanténou – vracení tedy nebude probíhat v jednotlivých odděleních, ale v komunitním centru v přízemí knihovny. Z důvodu nutné dezinfekce prostor knihovny a knih v karanténě bude od pondělí 21.9.2020 knihovna každé pondělí až do odvolání uzavřena pro veřejnost. Vzhledem k epidemiologické situaci je i nadále třeba dodržovat některá opatření. Prosíme návštěvníky knihovny, aby si u vstupu do knihovny vydezinfikovali ruce, vstupovali do budovy knihovny výhradně se zakrytým nosem a ústy a to pouze na dobu nezbytně nutnou. Opět bude  umožněn přístup na internet a to na dobu max. 30 minut. Počet návštěvníků v odděleních není nijak omezen, doba strávená v oddělení je stanovena na maximálně 30 minut.

Epidemiologická situace se neustále mění, je tedy možné, že i pravidla provozu knihovny budou časem upravována.

Děkujeme za pochopení a věříme, že situaci společně zvládneme.

Prev NOVÁ SVĚTELNÁ SIGNALIZACE NA KŘIŽOVATCE JÍVANSKÁ - NÁCHODSKÁ
Next Informace z radnice